SOFA (Samarbeid, Opplevelser, Forkynnelse/ fellesskap, Action)
Ei samarbeidsløype, der vi ved hjelp av ulike aktiviteter( utfordringer) ute i naturen, vil gi konfirmanter og ungdommer erfaringer innenfor samarbeid/ fellesskap, spenning og opplevelse. Hver oppgave blir fulgt opp av en samtale som tar utgangspunkt i den opplevelsen/ erfaringen de har vært gjennom. Disse opplevelsene og erfaringene blir igjen, satt i sammenheng med sentrale temaer innenfor kristen tro.

Skogskirke
En plass i skogen for liturgiske handlinger.
Alter, kors og lyseglobe. Altertavlen endrer seg etter årstider, tider på døgnet,og været. Altertavlen er naturen, med bjørker og skjegglav.

Pilegrimsvandring
Detter er en vandring i skogen der konfirmantene stopper opp ved ulike poster for meditasjon og samtale omkring ulike temaer innenfor kristen tro. Temaene bygges opp rundt ulike elementer i naturen: Bjørk, vann, ild, sola, sti, fjell og bien. Vandringen ender ofte i skogskirka til en liturgisk avslutning og tenning av lys i lysegloben.

BJØRK
” For at dere skal få tilgivelse hos deres far i himmelen” Mark.11.25
Det første løvtreet som våkner til liv etter vinteren.

FORNYELSE OG BEGYNNELSE
• Har du opplevd at andre mennesker har latt deg få begynne med blanke ark???
• Hva trenger du for å kunne glemme de dumme tingene du gjorde en gang i fortiden??
• Har du opplevd at du har hatt behov for å få begynne på nytt??
• Hva vil det si å tilgi, og å bli tilgitt???

BJØRKA ER ET SYMBOL PÅ AT DU KAN FÅ BEGYNNE PÅ NYTT IGJEN GANG ETTER GANG!!

Gamme/ lavvo
Til overnatting for konfirmanter.
Her kan grupper med konfirmanter overnatte. Det er plass til 10 konfirmanter i lavvo og 20 konfirmanter i gamma.
Det er laget en bålplass midt mellom lavvoen og gamma. Her er det fint å samles rundt bålet til både mat og annen bålkos.

Kanopadling
Kanoturer på Mesna. Tema: Vann i bibelen.

Fjellklatring
Fjellklatring med sikringsutstyr på et berg i skogen i Mesnali.
Tema. Fjell: Gud den uforanderlige – til alle tider.

Fjelltur
Fjelltur på Sjusjøen. Tema: Sti/Veivalg