fbpx
Rom- og gruppelister m.m.
Vår-og høstleirskole:
Vinterleirskole:
Oversikt over byggene ►

                             

Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navnene på elevene på rommene de skal bo på. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter (alpint/hesteriding) og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, alergier m.m.). Dette noteres også på navne/romlisten under Allergi/annet.

NB: Pass på å velge riktige lister til riktig årstid.

Vår- og høstleirskole: På romlistene skal dere også dele elevene i 4 hoved grupper (fordeles 1-4). Disse gruppene skal elevene være i når vi har aktiviteter.
I tillegg vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Hvis det er vikig å passe på hvem som skal være sammen med hvem eller ikke, så kan det være lurt å ha noen tanker om det før dere kommer.

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere oss listene med «Navne- og romplasseringer m. m.»

Dere kan velge å sende det som:

E-post: runi@mesnali.no (Alt.: post@mesnali.no)

CAMP SJUSJØEN Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali


Dokumenter


Korona/covid-19
CAMP SJUSJØEN Leirskole og vertskapet har valgt å videreføre anbefalingene myndighetene og kommunelegen påla oss i forbindelse med pandemien. 
Retningslinjer til gjestelærere ang. korona/covid-19
(Vår- og høstleirskole) ►
 

NB: Info om elevene for evt. test, må være lett tilgjengelig (navn og p-tall til elevene, navn på foresatte og telefonnumre til foresatte)!Info til lærerne ►

Info til elever ►
Pakkeliste, vinter ►
Pakkeliste, vår- og høst ►
Leirskoledagboken ►
Bestillingsskjema ►
Refusjonsgaranti ►
Tillatelse til bruk av bilder ►

Nettsider

CAMP SJUSJØEN Leirskole på Youtube ►

CAMP SJUSJØEN Leirskole på Facebook ►

CAMP SJUSJØEN Leirskole på Instagram ►

Sjusjøen Skisenter ►

Nors leirskoleforening

Nasjonale føringer ang. leirskole ►