fbpx
Lister for leie av ski m.m.

Leie av ski 

Påmelding til ridning
  • Sendes i en samlet e-post til leirskolen

Tillatelse til å ta bilder
 (forslag til foresatte)

Til bestillingsskjema og refusjonsgaranti

Nyttige nettsider

Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navnene på rommene de skal bo på og om det er andre forhold vi i leirskole bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, allergier m.m.). Dette noteres under «Allergi/annet».

NB: Pass på å velge riktige lister til riktig årstid.

Vår- og høstleirskole: På romlistene skal dere også dele elevene i 4 hovedgrupper (fordeles 1-4). Dette er grupper elevene skal være i når vi har aktiviteter.

I tillegg til disse 4 gruppene, vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Hvis det er viktig å passe på hvem som skal være sammen med hvem eller ikke, så kan det være lurt å ha noen tanker om det før dere kommer.

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere oss listene med «Navne- og romplasseringer m. m.».

Til vinterleirskole sendes også liste med dem som skal stå alpint og de som skal leie ski (en liste for turski og en for alpint).

Sendes til: runi@mesnali.no (Alt.: post@mesnali.no)