Rom- og gruppelister


Rom- og allergiliste

Liste til gruppefordeling.
(Kun vår- og høstleirskole!)

Gruppefordeling
Lister til påmeldinger

Leie av turski

Turski

Leie av alpint utstyr og bestilling av dagskort
Alpint utstyr & dagskort

Påmelding til ridning
Sendes samlet i e-post til leirskolen
Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere motta infobrev fra leirskolen med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt.

Romfordelingen av elever og lærere, er det dere som bestemmer. Fyll inn navn  på rommene de skal bo på og om det er andre forhold leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å få vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, allergier m.m.).

(Har dere elever med andre utfordringer som leirskolen må vite om, tar dere kontakt direkte i god tid før dere kommer. Så finner vi gode løsninger).

Vi i leirskolen anbefaler å ha minst en voksen i hvert bygg der det bor elever, men det er opp til dere. Det er dere som kjenner elevene.

Dere finner de nevnte listene øverst på denne siden.

Vår- og høstleirskole
På romlistene skal dere også fordele elevene i 4 hovedgrupper (se «Gruppefordelinge» lenge opp på denne siden). Dette er grupper elevene skal være i når vi har aktiviteter.

I tillegg til disse 4 hovedgruppene, vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Om det er viktig å passe på hvem som skal være sammen med hvem og ikke, kan det være lurt å ha noen tanker om det også når dere kommer.

Vinterleirskole
Til vinterleirskole sender dere også lister med dem som skal stå alpint og de som skal leie ski – en liste for turski og en for alpint/heiskort (Se «Turski» og «Alpint utstyr & dagskort» lengre oppe på denne siden).

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere leirskolen alle listene og infoen leirskolen trenger.

Sendes til: post@mesnali.no

Vi sees 🙂

KONTAKT OSS