Priser på overnatting

Prisen er pr. døgn. Inkluderer frokost med matpakke og middagsbuffe med dessert/kaffe.

Prisene gjelder for grupper på minimum 30 personer.
For mindre grupper gjøres egne avtaler.

KONFIRMANTER kr 725,- 1. døgn, påfølgende døgn kr 625,-

GRUPPER kr 825,- 1. døgn, påfølgende døgn kr 625,-

CAMPING

LEIRSKOLE 

ROM/HYTTER

Det er mulighet til å leie hele eller deler av stedet til selvhushold. Mulig også å ordne deler av maten selv og får servert f.eks middag.

Egne priser og tilbud for treningsgrupper og kurs/konferanse.
Ønsker du hjelp til å bestille transport, aktiviteter eller opplevleser så hjelper vi deg gjerne med dette. Vi har gode samarbeidspartnere som gir gode priser.

Vi hjelper deg gjerne med å få til et godt arrangement med den gode opplevelsen!


BOOK NÅ!