Under har vi skissert vårt hovedmål, samt hvilke delmål Camp Sjusjøen/Mesnali Leirskole kan bidra med jfr. Kunnskapsløftet.

Hovedmål
Vi ønsker å gi elevene gode naturopplevelser og økt forståelse for naturen gjennom et enkelt friluftsliv og tverrfaglige arbeidsmetoder. Leirskolen ønsker å gi elevene gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og evne til samarbeid.

Kunnskapsløftet – generell del
Den generelle delen av læreplanen ligger i bunn for all undervisning. Hos oss legger vi vekt på følgende:

  • Leirskolen ønsker å fremme naturglede og bidra til å fremme «det miljøbevisste menneske»
  • Leirskolen ønsker å gi gode rammer for utvikling av sosiale ferdigheter og dermed være med å styrke målet om «det samarbeidende menneske».

Kunnskapsløftet – fagplaner
Under leirskoleoppholdet på Mesnali vil elevene få mulighet til å oppnå flere av kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Her har vi laget en liste over hvilke kompetansemål vi jobber med i leirskolen og hvilke aktivieteter som dekker de ulike målene. Noe vil variere mellom årstidene.