fbpx

NMSU Konfirmantleir 2021

Camp Sjusjøen har et kjempe uteområde med god plass. Supre fasiliteter for lek og moro!

Midt i hjertet av Hamar bispedømme ligger Camp Sjusjøen. Siden 1958 har stedet som eies av NMS tatt imot tusenvis av konfirmanter. Leirstedet har hele tiden utviklet både i form og innhold. NMS vil fortsette å videreutvikle Camp Sjusjøen som et moderne og godt tilrettelagt leirsted.

På Camp Sjusjøen vil NMSU lage konfirmantopplegg sommeren og høsten 2021, opplegget er tilpasset den pandemien som vi nå står i. Mange konfirmanter får ikke den sommerleiren de hadde ønsket seg på grunn av smittesituasjonen. Derfor tilbyr NMSU et mini leiropplegg i denne «ventetiden», til landet vårt igjen kan åpne opp for vanlige leirer.

NMSU vil tilby dagsopplegg, men også mulighet for en overnatting hvis ønskelig. Menighetene kommer til et ferdig opplegg med undervisning av høy kvalitet og varierte aktiviteter. NMSU vil samarbeide med demenighetene som melder seg på, slik at temaer, sanger og opplegget ellers vil bli noe konfirmantene kan ha nytte av i sin lokale menighet når de kommer hjem. Vi ønsker å bruke lokale ungdomsledere hvis menigheten har med det. De vil få opplæring i forkant, og de får oppgaver de mestrer.

Stedet kan ta imot store og små kohorter hver dag. Det er mange bygninger på Mesnali, og det er lavvo, gamme, utescene, skogskirke, badestrand, mulighet for kanopadling og ellers fine og store uteområder til bespisning, lek og aktiviteter. Oppleggene vil til enhver tid følge de smittevernreglene som gjelder.

Målet med leiroppleggene til NMSU er å gi konfirmanter og unge lederspirer god og variert opplæring og et godt og trygt fellesskap. Vi håper at de vil trives så godt, at de kommer tilbake og vil fortsette i leirfellesskapet og ungdomsledermiljøet som NMSU bygger på og rundt Camp Sjusjøen.

Et dagopplegg fra ca. 09.30 – 20.00 vil inneholde seks – åtte timer konfirmantundervisning. Gjennom felles undervisning, smågrupper, dans, drama, musikk, sang og ulike aktiviteter, vil de bli kjent med den kristne troen.

Ledige datoer:

  1. august
  2. og 8. august
  3. og 22. august
  4. – 29. august*

*Vi har mulighet for et opplegg med en overnatting. Smittesituasjonen i landet vil avgjøre om det er mulig.

Priser:

Dagsopplegg inkludert mat, undervisning og alt av opplegg koster:

  •  Kr. 400,- for konfirmanter som blir medlem i NMSU. Kontingenten er kr 50,- for 2021 og kommer i tillegg.
  • Kr. 590,- for konfirmanter som ikke er medlem.
  • Ungdomsledere fra menighetene betaler 200,- for alt.

NMSU er en barne- og ungdomsorganisasjon som er avhengig av statlig støtte for å drive sin virksomhet. Denne støtten er avhengig av antall medlemmer. Når barn og ungdommer melder seg inn, så kan NMSU lage leirer og ledertrening av høy kvalitet til en rimelig pris. (Dette gjelder alle organisasjoner i Norge som menigheter samarbeider med.) Oppleggene vil være tilrettelagt for alle, uansett funksjonsnivå.

Vi håper menigheter som melder seg på tar med fjorårskonfirmanter og ungdomsledere. Det er viktig å også gi denne gruppa opplæring og et kristent fellesskap. Skal vi klare å starte opp igjen etter en pandemi, så må viha med oss mange unge ledere. Derfor er denne gruppa ekstra viktig å satse på.

Lederhelg:

15.– 17. oktober har NMSU en helt egen leir på Camp Sjusjøen for ungdommer etter konfirmasjonen. De kan glede seg! NMSU ønsker å være en ressurs for menigheter i Den norske kirke. NMSU-kontoret vil gjerne ha innspill fra dere hva dere ønsker at NMSU kan bidra med.

Påmelding:

Hvis dere har lyst til å reise på tur til Camp Sjusjøen og Mesnali med deres konfirmanter og ungdommer, så er det fint om dere melder inn dette innen 25. mai eller så snart som mulig. Dere gir da beskjed hvilken dato dere ønsker.

Førstemann til mølla!

Påmelding til NMSU: E-post: petter.berg@nmsu.no

Ved spørsmål: Kontakt Petter Berg, mobil 41285043 eller send spørsmål på e-post.

Velkommen til en hyggelig, spennende og lærerik dag på Camp Sjusjøen!

TA KONTAKT


FASILITETER

LES MER

TRENINGSGRUPPER

LES MER

OVERNATTNINGSTILBUD

OVERNATTING