fbpx
5. november 2020
koronavirus.jpg

På Camp Sjusjøen følger vi nøye med på til de enhver gjeldene tiltak i forhold til Covid-19.

roll up smittevern

I dag har det kommet nye nasjonale retningslinjer. Det er ikke gitt noen sluttdato for disse. VI forholder oss til disse foreløpig frem til 9. desember.

Tolkningen av disse reglene er gjort av NHO reiseliv. VI forholder oss til NHO Reiseliv sine bransjestandarder.

Statsminister Erna Solberg redegjorde 5. november for nye, drastiske tiltak for å få kontroll på koronasmitten i Norge.

 • Nasjonal regel om maks 50 deltagere på konferanser hvor ikke alle sitter i fastmonterte seter. I lokaler med fastmonterte seter er maksantallet fortsatt 200 stk (eksempelvis teater). På Camp Sjusjøen er det tillatt med kurs/konferanse pr. nå med inntil 50 deltagere. Vi har god plass i både spise- og møtesal. Dette gjelder også for grupper i offentlig regi, som treningsgrupper, konfirmantleir, bedriftsovernatting etc. som ønsker overnatting, maks 50 stykker om gangen.
 • Ønsker dere å komme hit å spise, f.eks på Julebord er det et maks antall på 20 pr. gruppe. Er dere en privat gruppe, vennegjeng eller annet som ønsker overnatting er det også denne grensen på 20 personer som er gjeldene.

I disse tider, når det kan være fornuftig å bedrive utendørs aktiviteter, holde avstand og kun være sammen med dine nærmeste – kan vi sterkt anbefale en tur hit til Sjusjøen😀 Her er det massevis av frisk luft, lett å holde avstand OG ikke minst – vi har skiløyper, til bruk for alle som vil!

Vi har store områder både innendørs og utendørs. Hytter, leiligheter og rom er mulig å leie for selvhushold. Nyt naturen på Sjusjøen og fyll på med frisk luft med avstand til andre.

TIl tross for at det fortsatt er mulig å møtes anbefaler vi sterkt at dere holder dere med de nærmeste, ta vare på flokken din! Vi kommer til å være her også etter at pandemien er over! Vi gleder oss til vi igjen kan fylle leirstedet helt fullt med barn, unge og voksne.

Jeg legger ikke skjul på at dette er økonomisk tøft for oss. Vi ønsker oss selvsagt gjester, vi er åpne, men med dagens regler er det vanskelig å samle større grupper. Camp Sjusjøen er perfekt for større grupper, bare ikke under en pandemi.

Ønsker du å støtte oss i en vanskelig situasjon økonomisk?

Lei en kano eller kjøp en kaffe via vipps! Vårt VIPPS Nummer er: 520018 Her kommer du til en “butikk” Bruk rubrikken gave og fyll inn beløp.

Det er også mulig å støtte oss via bank. Vårt kontonummer er: 3000 35 49484 Merk gaven: “Mesnali 17550”

Tusen takk for ditt bidrag!

Vennlig hilsen Thor Kristian Ringsbu, Enhetsleder Camp Sjusjøen

Thor Kristian Ringsbu

 


1. september 2020
Fjelltur-pause-1280x960.jpg

Illustrasjon av koronavirus

Det er et pågående utbrudd av Covid-19 i Hedemarken. Pr i dag 01.09.20 er det ikke oppdaget nye smittede etter utbruddet I Hamar (Ridabu), i RIngsaker. Kommunen velger allikevel å ta grep. Det er innført smittereduserende tiltak t..o.m 6. September. For mer informasjon, les melding på Ringsaker kommunes hjemmeside.

Som leirskole er vi i tett dialog med Ringsaker kommune. Mandag 31.08.20 fikk vi klarsignal til å fortsette vår drift som normalt med de smitteverntiltak vi har etablert. Elever til vår leirskole kommer i fra andre kommuner enn Ringsaker/Hedemark. Vi forholder oss til den enkeltes skole sine smitteverntiltak, herunder kohorter og annen inndeling når klassene kommer hit på leirskole. Leirskole er uteskole, det meste av undervisningen foregår ute. Ved undervisning innendørs gjøres dette for de ulike kohorter. Bespisning foregår med smitteverntiltak i vår matsal.

Vi ønsker å poengtere følgende:

 • Er elev eller lærer syke med feber, hoste, sår hals, hodepine og eller redusert allmenntilstand skal ikke vedkommende på leirskole.
 • På leirskolen vasker vi hender før og etter måltider og før og etter aktiviteter. Er ikke håndvask mulig, bruk utsatt antibac dispenser, våre instruktører har til enhver tid antibac med seg.
 • Hold 1 meters avstand til andre kohorter,  instruktører og ansatte på leirskolen. Der hvor dette er vanskelig vil det bli tatt i bruk munnbind/ansiktsskjerm. Ansatte på kjøkken har munnbind og hansker på ved arbeid i matsal mens det er måltid.

Våre hovedrutiner angående Covid-19 finner dere her: Rutiner CS Covid 19 samlet

Alle skoleklasser får tilsendt rutiner for oppholder før ankomst. Les mer om dette her

Denne høsten er spesiell på mange måter, samtidig ser vi at de rutinene vi har etablert fungerer godt. Det skal være trygt på leirskole hos oss!


Corona-info-1-e1610455586404-1280x706.jpg

Leirskolene har, på samme måte som skolene, fått pålagt og innført rutiner for å begrense smitte. Vi følger de samme retningslinjene som skolene. Alle skoler har innarbeidet gode smittevernsrutiner og leirskolen vil, så langt som mulig, videreføre det skolene allerede har, men med tilpasninger til leirskolen. I samarbeid med gjesteskolene, viderefører vi inndelingene elevene er i fra skolen sin.

De fleste aktivitetene våre går som tilnærmet normalt, men med tilpasningene som trengs p.g.a. smittefaren.  Myndighetene anbefaler at så mye som mulig av undervisning foregår ute, da det reduserer faren for smitte. På leirskole er vi mye ute, men vi har også litt undervisning inne og så har vi måltidene inne. Disse samlingene  tilpasses forskriftsmessig i gruppestørrelse, med at vi ikke er for mange i samme rom samtidig. Når vi er inne, er elevene i kohortene sine og vi vil passe på at de holder forskriftsmessig avstand. Når vi skal kjøre med buss, blir elevene satt på bussen med sine kohorter.

Leirskoleansatte vil bruke visir/munnbind der det er natrulig.

I matsalen vil elevene ha sine faste plasser i sine kohorter. Når de skal forsyne seg, blir det gjort gruppevis. Kjøkkenet har innarbeidet gode smittevernsrutiner vedrørende servering og rengjør spisesalen før en ny gruppe kommer inn og mellom måltidene, slik forskriftene er for serveringssteder. Kjøkkenansatte bruker også munnbind/visir.

Vi har sett igjennom alle dagene elevene er på leirskole og alle møtepunkter, arealer inne og ute, aktiviteter, undervisning, transport og fritidsaktiviteter, for å hindre evt. smitte og tilpasset undervisningsformene etter det. Vi har også innført noen praktiske løsninger av samme grunn.

I tillegg til å være i kohortene sine, vil alle elevene bli desinfisert før aktiviteter, måltider og samlinger.

På dagtid, mens eleverer er opptatt med aktiviteter, tar rengjøringspersonalet ekstra rengjøringsrunder. Særlig fokus er på «kontaktpunkter» som kan spre smitte: dører, vannkraner, toaletter, garderober og fellesområder.

Skulle det bli den minste mistanke om smitte, vil elev/lærer bli isolert på et egnet sted og kommunelegen kontaktes.


Sør-Mesna-høst-2015-054-1280x960.jpg

Lunkebekken på Sjusjøen

Fjellet begynner å få farger, etter en sommersesong så er vi absolutt klar for en begivenhetsrik høst. Leirskolen er i full gang med fjellturer, kanopadling, bading og aktiviteter. Alt med et mål om lære barn og ungdom til å bli glad i naturen, oppleve mestring og kjenne seg verdifull som en ressurs inn i skolehverdagen. På uteskole hos oss får de gode opplevelser, opplevelser med mening. Vi tror at det er gode minner i vente for mange. Fjellet lokker til aktivitet og undring. Sjusjøen inviterer til gode turer i flott terreng for hele familien. Her kan både store og små finne sin rute enten det er på sykkel eller på fottur.

Grilling av pinnebrød på Lunkefjell

Vi har en situasjon med en verdensomspennende pandemi, denne skjerper oss og gjør at dagene ikke er helt som før. Vi tar situasjonen på alvor og følger de til enhver tid gjeldene råd. Det skal være trygt og godt å være gjest hos oss. Våre smittevernrutiner som omhandler overnatting og matservering finner der her.

Vi har god plass på Camp Sjusjøen, her kan du komme med din bedrift, menighet eller organisasjon for kurs og konferanse. Vi har mange aktiviteter på stedet og kan tilpasse et godt opplegg som passer akkurat for dere. Vi har flere ulike pakketilbud å velge mellom, har du ønsker om ditt eget opplegg så lager vi en pakke for deg! Ta kontakt med oss med en gang for å bestille din opplevelse med mening! Vi er her for deg.

Gode ønsker for en god og opplevelsesrik høst for deg og dine.

Beste hilsen Thor Kristian, Leder Camp Sjusjøen


Naturstiskilt-smal.png

I skogen på Camp Sjusjøen er en natursti. Hent kart/svarark hos oss og gå stien.
Når dere er ferdige (eller ikke vil flere poster …), kan dere se på fasiten under.

Fasit på natursti

POST 1
Svar: Regelen er 15. april til 15. september, men kommuner kan ha unntak fra regelen.

POST 2
Svar: Fordi de har forskjellig klima og plantene (og dyr og innsekter) har tilpasset seg klima der hvor de er.

POST 3
Svar: Den blir til jord.

POST 4
Svar: Vannkraft.

POST 5
Svar: B: Grønnsaker

POST 6
Svar: Pollen.

POST 7
Svar: B. 50-70 år

POST 8
Svar: C: Det er lite luft, kaldt og et antiseptisk stoff i myra

POST 9
Svar: Galdhøpiggen, 2369 m

POST 10
Svar: C: Energi som slipper ut CO2 og ikke er fornybar


Kopi-av-P1010006-1280x615.jpg

Av Trond Setlo, leder Norsk Leirskoleforening (NLF)

Det er forunderlig at et offentlig nedsatt fagutvalg som har jobbet i over to år, fremmer forslag som vil oppheve leirskole som tilbud til alle elever, uten å gå inn i begrunnelsene for at leirskole i fjor ble lovfestet som en rettighet for alle norske elever av et samlet Storting! Gevinstene ved leirskole som pedagogisk metode er ikke berørt i NOU’en, og konsekvensen av utvalgets forslag vil bli uro, kutt og svekket kvalitet. – Har ikke utvalgsmedlemmene fulgt med i den pedagogiske debatten om leirskole?, spør Tron Setlo, bl.a.

Trond Setlo, leder for Norsk Leirskoleforening

Kutt og pengeinnsamlinger?
Leirskole vil med dette forslaget igjen havne på kommunenes kuttlister, mot skolenes, lærernes, foreldres og elevenes ønske. Det viser historien, og det har tidligere rammet tusenvis av barn. Vil utvalget tilbake til situasjonen med masse uro, elev- og foreldreaksjoner?

Forslaget vil skape behov for pengeinnsamlinger langt utenfor grensene for gratisprinsippet og føre leirskole tilbake til en uverdig situasjon der elever på ett trinn ved en skole får reise på leirskole det ene året, men ikke elevene på trinnet under, året etter. Én skole får reise, mens naboskolen må være hjemme. Det er en ulikhet i det norske skolesystemet som vi ønsker å komme vekk fra, ikke øke. Lovfestingen i 2019 som et samlet Storting står bak, var et overmodent vedtak.

Hvorfor lovfesting?
Det var mange tungtveiende grunner til at tilbudet endelig ble lovfestet i juni 2019: En uke på leirskole handler om livsmestring, dybdelæring, naturforståelse og bærekraftig utvikling, fysisk aktivitet og folkehelse, klassemiljø og skoletrivsel, praktisk læring, tilpasset opplæring, tverrfaglighet og integrering for å nevne noe av det sentrale i leirskolemetodikken.Dette settes inn i en ramme med naturen som læringsarena, med naturopplevelser som setter varige spor. Det er for mange et første møte med den norske friluftslivstradisjonen. Elevene får oppleve
gledene ved det enkle friluftslivet i trygge rammer, i kombinasjon med formidling av norsk historie og kultur. Varigheten og et nytt miljø er suksessfaktorer og legger grunnlaget for dybdelæring. Leirskole gir sosial trening som styrker vennskap, integrering og mestring på mange nivåer. Det er stolte barn som reiser hjem etter en uke «alene» på leirskole, rikere på livserfaring og mestringsopplevelser. Leirskole som læringsarna er et viktig element for å imøtekomme kompetansemålene i framtidens skole.

Leirskoleelever på Maihaugen.

Det NOU 2019:23 konkluderer med om leirskole, avdekker en manglende forståelse av tilbudet. Forslaget torpederer rett og slett hele den etablerte leirskoleordningen, og det basert på feilaktige og mangelfulle begrunnelser. Det gir grunn til uro for hvordan også andre sider av opplæringen kan være behandlet!

For skolen, elevene og leirskoleordningen forventer vi at regjering og Storting ser at utvalget på denne delen av skoletilbudet gjør en grov skivebom. Leirskole som verdifull nasjonal læringsarena  være sikret som del av grunnskolen for at alle elever skal få tilbudet, og ikke minst for at sikkerheten og den pedagogiske kvaliteten fortsatt skal være god.
Leirskole er viktigere enn noen gang.

Les Høringsinnspill NOU2019-23 fra NLF med begrunnelser.


buffé-collage.jpg

Camp Sjusjøen, Mesnali. Leirsted eid av NMS (Det Norske Misjonsselskap)

Oversikt tunet Camp Sjusjøen

NMS er Norges eldste misjonsorganisasjon, stiftet i 1842. Organisasjonen driver et kristent humanitært og diakonalt arbeid både internasjonalt og nasjonalt.

Sammen kan vi forandre verden. Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom.

Leirstedet har en allsidig drift, i tillegg til ordinær leirsvirksomhet for NMS og NMSU (NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon) er stedet leirskole med Ringsaker kommune som vertskommune. Gjennom året er det flere konfirmantleirer fra Den norske kirke. Stedet er også velegnet for kurs- og konferanse, ulike treningsgrupper er også blant våre gjester. Stedet har egen campingplass med oppstillingsplasser, hytter og leiligheter. Vi tilbyr også catering og utleie for selskaper. Stedet hadde 18 000 gjestedøgn i 2019. For høstsesongen 2020 søker vi nå etter:

Kjøkkenleder og kokk

Er du glad i mat, mennesker og friluftsliv?
Opptatt av at mennesker skal få en god opplevelse?

Arbeidsgiver: NMS Drift AS
Nærmeste overordnede: Daglig leder Camp Sjusjøen

Overordnet ansvar for driften av kjøkkenet ved stedet

Oppgaver:

 • Hovedfokus på tilberedning og matservering til grupper, arrangementer, selskaper og catering.
 • Utvikle kjøkkenet og driften.
 • Utvikle gode menyer, også for vegetar, flerkulturelle og personer med allergi.
 • Bestilling, budsjett, arbeidsplaner ut fra booking.
 • Personalansvarlig og leder av kjøkkenteamet.
 • Organisering av kjøkkendriften.
 • IK-mat, IK-renhold

Formell kompetanse:
Fagutdanning som kokk eller institusjonskokk.

Erfaring:
Erfaring på minst 3-5 år fra tilsvarende virksomhet. Er du nyutdannet er du allikevel hjertelig velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Lederegenskaper
 • Du tør å tenke nytt og er kreativ samtidig som du er opptatt av det tradisjonelle
 • Du tenker både kjøkkenøkonomi og kvalitet
 • Behrsker godt PC/IKT
 • Du er opptatt av høy matsikkerhet og er nøyaktig i utførelsen av arbeidet ditt
 • Du har gode samarbeidsevner, selvstendig samtidig som du ser verdien av å jobbe i team
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr deg:

 • En spennende arbeidsplass med gode verdier
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til NMS sitt lønnsregulativ/tariff
 • Mulighet for rimelig bosted

Søknadsfrist 20. juni

Tiltredelse: etter avtale

Stillingen er foreløpig for høsten 2020, mulighet for fast ansettelse for den rette.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet
vektlegges.

For mer informasjon, kontakt daglig leder Thor Kristian Ringsbu mobil: 40405354
Søknad med CV og referanser sendes på e-post til tkr@nms.no


Hovedhuset-ute.jpg

Vi er kjempeglade for at vi igjen kan invitere til gode opplevelser både inne og ute. Dette har vært en rar periode, nå er vi kommet i gang igjen og vil ettehvert åpne mer og mer av stedet. Hytteutleie og romutleie er tilgjengelig. Campingplassen er åpen med begrenset sanitærmuligheter (2 familiebad med dusj er åpne).

Det er etablert smittevernrutiner for våre gjester og ansatte. De kan lastes ned her. Dette ønsker vi å ta på alvor slik at vi alle er med på å begrense utbruddet. Hvis vi alle følger de gode rådene går dette bra!  Vi en god renholdsplan og rutiner for rengjøring av utstyr og leker. Det er åpent for servering med maks 50 gjester i matsalen om gangen. (pr 19.05.20). For grupper som ønsker å overnatte har vi noe begrenset plass, dette fordi vi kun kan ha 2 personer pr overnattingsrom. Unntak er familier.  For spørsmål om dette ta kontakt.

Denne sommeren vet vi at blir annerledes, samtidig gleder vi oss til varme sommerdager, jordbær og is og gode minner. Vi vil ha en enkel kafe med mulighet for å komme innom å spise litt. Perfekt etter en gåtur eller kanskje en kanotur?

St.hans blir det også den 23. juni. Her inviterer vi til spekemat, rømmegrøt, kaffe og kake. Nærmere informasjon kommer.

Fremdeles er flere av oss på leirstedet permittert, men vi ønsker samtidig å legge til rette for gode opplevelser og håper på besøk fra nettopp DEG denne sommeren.

Velkommen til Camp Sjusjøen sommeren 2020!

 


P2130059-1280x960.jpg

Samfunnet er i en underlig situasjon for tiden. Vi tror at vi alle trenger frisk luft og gode opplevelser. Det er fortsatt snø i fjellet og det er mulig å få et avbrekk fra hverdagen. Vi har innført gode rutiner ved nedvask av våre hytter. Alle hytter blir grundig vasket mellom hver gang de leies ut. Har du mulighet og lyst til å komme deg litt bort så har vi ledige hytter. Felles anlegg på vårt område er inntil videre stengt ned. Alle vår hytter har tilgang til wifi, de er utrustet med TV, dusj og wc. Rett utenfor døren har du fine turområder i nydelig natur. Opplev våren på fjellet, ta en tur til oss!

Vi har lav bemanning og hjemmekontor de fleste av dagene. Vår epost post@mesnali.no sjekkes jevnlig. Daglig leder når du på telefon 40 40 53 54.

Bilder av våre hytter finner du på følgende side: https://campsjusjoen.no/vare-rom/

De store byggene våre, Snørvillen og Lunkefjell er også mulig å leie som hytter, ta direkte kontakt for en god pris.

Ønsker dere en kjempeopplevelse så kjører Sjusjøen Husky fortsatt turer med hundespann. Bestilling gjøres direkte fra deres side: https://sjusjoenhuskytours.no/


Skjermbilde-2020-04-03-kl.-21.47.42-1280x564.png

Det er vår. Naturen våkner til live igjen og trekkfuglene kommer tilbake. Når du er ute på denne tiden, kan du samtidig gjøre en viktig jobb med å registrere vårtegnene du ser. Gjør noe ekstra spennende ut av turen denne våren sammen med familien, venner eller alene. Bli med på fenologisk undersøkelsesdugnad.
Se etter vårtegn når dere er ute på tur.

Samle vårdata
Universitetet i Bergen har en interessant nettside. En database med vårtegn, som mange naturinteresserte er inne på, for å registrere det de observerer når de er ute på tur.

En slik database er viktig. Over tid (da snakker vi om år og tiår), kan vi få et tydeligere bilde av når f.eks. trekkfugler kommer og når innsekter våkner til livet igjen sammen med blomster og trær etter vinteren.

Det skjer forandringer i naturen, som skyldes klimaforandringer. Det skjer naturlige forandringer et og annet år, men hvis disse endringen kommer oftere og oftere, så er det viktig å ha data for å se og registrere det.  Det er også viktig å få en bre registrering av vårtegnene, både av arter, men også bredt og sprett fra hele landet vårt. Og denne innsamlingen av data kan vi være med på å registrere når vi er ute på tur om våren.

Fugler
Hvis du skal registre fugler, så må du begynne tidlig. Allerede i februar kommer de første trekkfuglene tilbake. Det er de som har kortest vei. Hvis du vil ha hint om når de forskjellige fuglene kommer, så kan du lese mer om trekkfugler her. 

Planter og trær
Du legger plutselig merke til at en hvitveis, en løvetann eller en hestehov har dukket opp. Disse kjenner du sikkert. Men så dukker det flere og flere opp og de blir mer utfordrende med navnene. Da har de en side med flere av de mest vanlige plantene, som kan hjelpe oss med å identifisere dem.

Trærne kan vi kanskje heller ikke alle navnene på og hva som er hva. De hjelper oss også med å identifisere de vanlige trærne.

Innsekter
Og så var det insekter, da. De ser vi ikke så ofte … eller vi ser ikke så ofte etter dem. For de er der. Mange steder. Alle steder, hvis vi lærer oss å se etter. Men hva de alle heter, vet vi kanskje ikke. Da har de også en side med kjente innsekter, som vi kan starte med.

Ut
Så da er det ikke bare fint og viktig å komme seg ut på tur. Nå har dere enda en god grunn og motivasjon til nye turer og du kan bidra med å gjøre en viktig undersøkelse samtidig.

Hjemme igjen er det bare å registrere seg og fylle inn det dere har registrert og telt.

God tur – nå med ekstra mening.