Skjermbilde-2020-04-03-kl.-21.47.42-1280x564.png

3. april 2020
Det er vår. Naturen våkner til live igjen og trekkfuglene kommer tilbake. Når du er ute på denne tiden, kan du samtidig gjøre en viktig jobb med å registrere vårtegnene du ser. Gjør noe ekstra spennende ut av turen denne våren sammen med familien, venner eller alene. Bli med på fenologisk undersøkelsesdugnad.
Se etter vårtegn når dere er ute på tur.

Samle vårdata
Universitetet i Bergen har en interessant nettside. En database med vårtegn, som mange naturinteresserte er inne på, for å registrere det de observerer når de er ute på tur.

En slik database er viktig. Over tid (da snakker vi om år og tiår), kan vi få et tydeligere bilde av når f.eks. trekkfugler kommer og når innsekter våkner til livet igjen sammen med blomster og trær etter vinteren.

Det skjer forandringer i naturen, som skyldes klimaforandringer. Det skjer naturlige forandringer et og annet år, men hvis disse endringen kommer oftere og oftere, så er det viktig å ha data for å se og registrere det.  Det er også viktig å få en bre registrering av vårtegnene, både av arter, men også bredt og sprett fra hele landet vårt. Og denne innsamlingen av data kan vi være med på å registrere når vi er ute på tur om våren.

Fugler
Hvis du skal registre fugler, så må du begynne tidlig. Allerede i februar kommer de første trekkfuglene tilbake. Det er de som har kortest vei. Hvis du vil ha hint om når de forskjellige fuglene kommer, så kan du lese mer om trekkfugler her. 

Planter og trær
Du legger plutselig merke til at en hvitveis, en løvetann eller en hestehov har dukket opp. Disse kjenner du sikkert. Men så dukker det flere og flere opp og de blir mer utfordrende med navnene. Da har de en side med flere av de mest vanlige plantene, som kan hjelpe oss med å identifisere dem.

Trærne kan vi kanskje heller ikke alle navnene på og hva som er hva. De hjelper oss også med å identifisere de vanlige trærne.

Innsekter
Og så var det insekter, da. De ser vi ikke så ofte … eller vi ser ikke så ofte etter dem. For de er der. Mange steder. Alle steder, hvis vi lærer oss å se etter. Men hva de alle heter, vet vi kanskje ikke. Da har de også en side med kjente innsekter, som vi kan starte med.

Ut
Så da er det ikke bare fint og viktig å komme seg ut på tur. Nå har dere enda en god grunn og motivasjon til nye turer og du kan bidra med å gjøre en viktig undersøkelse samtidig.

Hjemme igjen er det bare å registrere seg og fylle inn det dere har registrert og telt.

God tur – nå med ekstra mening.18. januar 2016

TOPP_film_373[1]

 Trosopplæring i naturen
Trosopplæring i naturen tilbyr menigheter et helhetlig undervisningsopplegg der vi legger vekt på at konfirmantene skal få oppleve kristen tro i et miljø, sammen med andre! Gjennom ulike opplevelser i naturen, ønsker vi å gi ungdommene erfaringer og utfordringer som gir de mulighet for å utvikle seg selv og sitt forhold til gud, sammen med andre, i skaperverket.

SOFA (Samarbeid, Opplevelser, Forkynnelse/ fellesskap, Action)
Ei samarbeidsløype, der vi ved hjelp av ulike aktiviteter( utfordringer) ute i naturen, vil gi konfirmanter og ungdommer erfaringer innenfor samarbeid/ fellesskap, spenning og opplevelse. Hver oppgave blir fulgt opp av en samtale som tar utgangspunkt i den opplevelsen/ erfaringen de har vært gjennom. Disse opplevelsene og erfaringene blir igjen, satt i sammenheng med sentrale temaer innenfor kristen tro.

Skogskirke
En plass i skogen for liturgiske handlinger.
Alter, kors og lyseglobe. Altertavlen endrer seg etter årstider, tider på døgnet,og været. Altertavlen er naturen, med bjørker og skjegglav.

Pilegrimsvandring
Detter er en vandring i skogen der konfirmantene stopper opp ved ulike poster for meditasjon og samtale omkring ulike temaer innenfor kristen tro. Temaene bygges opp rundt ulike elementer i naturen: Bjørk, vann, ild, sola, sti, fjell og bien. Vandringen ender ofte i skogskirka til en liturgisk avslutning og tenning av lys i lysegloben.

BJØRK
” For at dere skal få tilgivelse hos deres far i himmelen” Mark.11.25
Det første løvtreet som våkner til liv etter vinteren.

FORNYELSE OG BEGYNNELSE
• Har du opplevd at andre mennesker har latt deg få begynne med blanke ark???
• Hva trenger du for å kunne glemme de dumme tingene du gjorde en gang i fortiden??
• Har du opplevd at du har hatt behov for å få begynne på nytt??
• Hva vil det si å tilgi, og å bli tilgitt???

BJØRKA ER ET SYMBOL PÅ AT DU KAN FÅ BEGYNNE PÅ NYTT IGJEN GANG ETTER GANG!!

Gamme/ lavvo
Til overnatting for konfirmanter.
Her kan grupper med konfirmanter overnatte. Det er plass til 10 konfirmanter i lavvo og 20 konfirmanter i gamma.
Det er laget en bålplass midt mellom lavvoen og gamma. Her er det fint å samles rundt bålet til både mat og annen bålkos.

Kanopadling
Kanoturer på Mesna. Tema: Vann i bibelen.

Fjellklatring
Fjellklatring med sikringsutstyr på et berg i skogen i Mesnali.
Tema. Fjell: Gud den uforanderlige – til alle tider.

Fjelltur
Fjelltur på Sjusjøen. Tema: Sti/Veivalg


Idégrunnlag

Hva?

Trosopplæring i naturen er et samarbeidsprosjekt mellom Mesnali Leirsted (NMS) og Hamar bispedømme.
Trosopplæring i naturen bruker leirskole-pedagogikk som metode til å gi konfirmanter en opplevelse av tro.
Mesnali Leirsted driver ved siden av sitt barne- og ungdomsarbeid i regi av NMS også leirskole for grunnskolen. Leirskolen drives i samarbeid med Ringsaker kommune.

Egen leirplass
Leirstedet har bygd opp en egen leirplass med gamme og lavvo. Det er plass til 10 konfirmanter i lavvoen og 50 (20 ved overnatting) i gamma. På området finner du også en bålplass hvor det er fint å samles til både mat og bålkos.

Skogskirke
Leirstedet har også bygd opp en egen skogskirke. En plass for liturgiske handlinger, ro og nærhet til naturen. Skogskirka er innviet av biskopen. Altertavlen som er Guds eget skaperverk, endrer seg etter årstider, tider på døgnet og været.

Skogskirken egner seg for grupper inntil 100 personer, men er også et sted å søke ro og stillhet alene. Her er du alene, men ikke alene, naturen, Guds skaperverk omslutter deg.

Skogskirken, konfirmanter.JPG (normal)

Friluftsliv/ aktiviteter i naturen
På leirstedet finner du kanoer, en utendørs klatrevegg og klatreutstyr og ei aktivitetsløype som vi kaller SOFA- løypa. ( Samarbeid, opplevelse, fellesskap/ forkynnelse og action.)

Vi har i tillegg utarbeidet et opplegg for Pilegrimsvandring i skogen, vi har muligheter til hundekjøring, alpint i skibakken like ved, og turer på fjellet både sommer og vinter.Hvorfor bruke aktiviteter i skaperverket som en metode i trosopplæringen?

Da vi søkte om midler fra Størst av alt til å få prøve ut metoder som vi trodde, og hadde mange tidligere erfaringer med at fungerer ovenfor ungdom i en undervisnings sammenheng, ønsket vi å bruke disse metodene i en sammenheng der vi kunne gi ungdom opplevelser av tro. I søknadsprosessen var planen å nå flere alderstrinn med trosopplæring i naturen. Når midlene kom, valgte vi å avgrense prosjektet til å gjelde konfirmanter, slik at det skulle fungere økonomisk og heller ikke skulle ”favne over et for stort” område.

I den perioden prosjektet har vart, opplever vi at vi har fått bekreftet en del av det vi trodde ville være en styrke ved å drive trosopplæring i naturen.Mennesket er skapt med både kropp og sjel. Barn og ungdom er aktive. Barn og ungdom lærer gjennom aktivitet. Vi er skapt til å bruke kroppen vår. Vi  lærer best når vi har det morsomt! Hvis man blir glad i noe, ønsker man også å ta vare på det!

Åpenhet – Nærhet – undring – Handling
På tur opplever man fellesskap med andre på en annen måte.

 • små grupper
 • Hele gruppa må delta for at alle skal ha det bra og for at vi skal få gjennomført det vi har planlagt. ( lage mat på bål, ro en sekskeiping, padle kano, få fyr på bålet etc.)
 • Alle er like viktige
 • På tur kan man ikke være så nøye på hvordan man ser ut. Får ikke dusjet eller lagt sminken. Andre verdier blir viktig.

Opplevelse av tro i samspill med naturen i fellesskap med de andre i gruppa, prest og kateket.

 • Opplevelse av at voksne ønsker å være sammen med de på tur.
 • Opplevelse av mestring sammen med andre. Ingen krav og prestasjoner, men tilgivelse og aksept.
 • Rom for samtale og undervisning

Naturen skaper rom for undring over det skapte og hvorfor vi er til

 • I neste omgang gir dette muligheter for samtale rundt tro i et miljø vi føler oss trygge.
 • Naturen gir opplevelser av at det finnes sammenhenger utenfor oss selv.

Naturen som arena forteller om Guds kreativitet, skaperkraft, visdom og kjærlighet

 • Naturen som helligdom – et ikon.
 • Vise hvordan bibelen bruker naturen for å fortelle noe om Gud. Vann, fjellet, sola/ lyset etc.
 • Jesus i ødemarken – Stillhet og bli kjent med seg selv.

Skape engasjement for vern av Det Skapte

 •     Friluftsliv: Det enkle liv i naturen. Jo mer du har med deg, jo tyngre blir sekken
  og jo tyngre blir skrittene dine.
 •     Fokus på det som er viktig for å leve. Varme klær, lage mat.

Bergprekenen
Jesu etterfølgelse, har også med vår holdning til naturen og hele skaperverket å gjøre. (Hele skaperverket omfatter både mennesker og natur.) ”Gudsfrykt og nøysomhet”. 1. Tim 6,6.    ”Tar takknemlig i mot Guds gaver, uten å henfalle til fråtsing og sløseri.”

 •     Liljene på marken.
 •     Gode opplevelser i naturen.
 •     Når man blir glad i naturen, vil det også vokse fram et ønske om å verne om den.

Forkynnelse av håp
Kristendommen har det fortrinnet framfor andre som vil jobbe for natur- og miljøvern at den har en ”håps – dimensjon”. Handle i frykt, fører sjelden fram. Det fører heller til motløshet og handlingslammelse. Håp gir oss mennesker lyst til å handle!

Håpet gjelder et fremtidig fredsrike for hele skaperverket. Jes. 11,1- 9

Formidle at det som skjedde da Jesus sto opp igjen, var utgangspunktet for en fred og en forsoning for hele skaperverket. Alt på himmelen og på jorden. 1. Kol.15- 20.

”å strekke sine røtter dypt inn i framtidas verden betyr at ingen rapporter om konflikter eller utsikter til katastrofer kan knekke eller velte oss. Vårt engasjement for jorda og for menneskene er for eksempel ikke avhengige av om freds- eller miljøbevegelsene går fra eller tilbake. Uansett hva som skjer kommer vi til å stå sammen bed jorda og dens innbyggere. Ikke en gang den tiltagende skumringen, kan slokke gløden av det trassige håpet i øynene våre. Vi har nemlig sett demringen, lyset fra en morgengry bortenfor natten. Vi vet at jorda og menneskene har en framtid!”(Harry Månsus)

Eli Wiesel: Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet. Å ignorere skaperverket, er å ignorere han som har skapt det, og å trampe på verket, er å trampe på han som har skapt det.

Barn og unge
Barn og unge lærer best gjennom opplevelser, tydelige eksempler og handling. I tillegg er det viktig å ta utgangspunktet der barna eller ungdommen er i sin utvikling.

Barn og ungdom blir bare likegyldige til det vi sier hvis vi snakker over hodene på dem.

Trosopplæring i naturen legger vekt på å gi konfirmanter en opplevelse av tro. Gjennom å være ute i naturen sammen med andre mennesker, der hver enkelt for bruke både kropp og sjel og oppleve at de mestrer, skaper rom for at ungdommene selv kan stille spørsmålene. Dette gir oss en unik mulighet til å møte ungdommene der de er.

Tro handler om livet. Livet handler om mitt forhold til meg selv, skaperen, skaperverket og de andre. Gjennom trosopplæring i naturen skal ikke konfirmantene bare høre presten eller kateketen fortelle dem om livet. DE SKAL OPPLEVE DET!

Konfirantene sier selv
”Jeg hadde egentlig ikke noe forhold til Gud før jeg ble konfirmant. Trosopplæring i naturen har fått meg til å tenke mer på at vi lever i en sammenheng og at det kanskje finnes en Gud.”

”Vi gjorde egentlig aldri noe som var kjedelig”

”Jeg anbefaler alle å bli naturkonfirmanter”

”Vi ble mye tryggere på hverandre når vi var på tur sammen. Ingen var slemme med noen og ingen erta. Vi turte å være oss selv.”

Konklusjon
Det har etter hvert blitt vanlig å reise på week-end eller leir med konfirmantene. Det som ofte skjer på slike arrangement er at undervisning og aktivitet blir atskilt. Konfirmantene er ute på ski om dagen og så får de undervisning inne på leirstedet eller i kirka om morgenen og kvelden. Trosopplæring i naturen ønsker ikke å skille trosopplæring og aktivitet, vi ønsker nettopp å bruke aktiviteten og skaperverket som en metode i trosopplæringen. Vi mener faktisk og har erfart at dette er en god måte å møte konfirmantene på.
Trosopplæring i naturen bruker flere metoder mot konfirmantene i de ulike menighetene som har brukt oss. Hovedmålet er alltid det samme: Å gi konfirmantene opplevelse av tro i naturen, sammen med andre.

Ta kontakt for mer info!

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.18. januar 2016
Gå en tur i Sjusjøfjellet.
Fjelltur i Sjusjøfjellet
Ansatte på leirstedet er også aktive i leirskolen. Som del av tilbudet til skoler går vi mye i fjellet ved Sjusjøen sommer som vinter. Vi kjenner derfor fjellet godt og blir gjerne med på tur som turleder.

På turen tar vi for oss det vi ser i naturen og kulturelle- og historiske begivenheter og steder i området rundt Sjusjøen. I 2016 slippes filmen Birkebeinere på Kino i Norge. På Sjusjøen går vi tur i sporene etter Birkebeinerne. Enten vi går på ski eller til fots så er vi på historisk grunn.

Ringsaker er et av fylkene, som eksporterer mest tømmer i Norge, skogbrann var fryktet, utkikksposter ble satt opp, en av de gamle brannhyttene ligger på selve toppen av Natrudstilen. Den blir fremdeIes kalt Brannhytta. Brannhytta er et yndet turmål, der den ligger på toppen av Natrudstilen. og brukes i dag som kaffestue for turgåere, som stikker inn om på tur. Her kan du får servert kaffe, kakao, vaffel og ikke minst kanelboller. Arnfinns kanelboller er etter hvert blitt kjent langt utover Ringsakers grenser.

Brannhytta er et naturlig stoppested også vinterstid når du står alpin i Sjusjøen-Skisenter. Skålheisen tar deg helt til topps og du får en nydelig utsikt fra toppen. Om sommeren kan du gå opp til toppen, eller kanskje du heller har lyst til å sykle opp. Turen ned går unna på sykkelsetet……

Jevnlig blir det registrert bjørn på gjennomtrekk og innimellom har man også registrert ulv. Skogens konge, elgen finner du i området. Den er jevnlig på besøk.

At man har jaktet på elgen siden tidenes morgen finner vi flere bevis på i Mesnali. Det er registrert 30 – 40 dyregraver i Mesnali, på leirstedets område har man funnet 7 av dem.

Ovenfor Mesnali har man også funnet slagg, som oppstår når man utvinner myrmalm. Igjen et bevis på at mennesker har vært her i flere hundre år. Ved Sør-Mesna har man funnet pilspisser og rester etter bosetting.

Sjusjøen og Ringsakerfjellet er også et kjent hytteåmråde og antallet hytter har passert 6000 …

Her er det er mye å se og mye å oppleve i vakker natur. En natur som med guide blir enda mer interessant.

sjusjoen

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.18. januar 2016

AKTIVITET: Oppe i skogen, 1,5 km fra Mesnali Leirsted, ligger Arnestadsberget. Der har vi laget i stand et lite klatre/rappeleringsfelt.

Ta utfordringen opp/ned Arnestadsberget ovenfor Mesnali.

Etter å ha ryddet unna noen trær, børstet ruter og borret inn sikkerhetsbolter, var området klart. Klatrefeltet ligger 15-20 minutters gange fra leirskolen. De som venter på tur, kan nyte en fin utsikt oppe på platået ovenfor klatreveggen. Her er det muligheter for de aller fleste, små og store, høydeskrekk eller ikke, og de som har lyst på en utfordring.

Her, som i alle våre aktiviteter, kommer sikkerheten først. Vi bruker førsteklasses utstyr i tauverk, carabiner, bolter og vi har klatreseler og hjelmer i forskjellige størrelser.

Ta kontakt for mer informasjon og priser.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.