INFORMASJON TIL GJESTELÆRERE, VÅR OG HØST

Velkommen til CAMP SJUSJØEN Leirskole! Vi håper dere vil få et fint opphold her og vil hjelpe dere til rette så godt vi kan, slik at dagene kan bli innholdsrike og gode – både for dere og elevene.

En leirskoleuke vil være full av inntrykk for både barn og voksne. I tillegg til alt det dere voksne skal forholde dere til og holde styr på, vil det også være en del informasjon fra oss på leirskolen.

Når dere kommer til leirskolen er vi allerede i gang med leirskoledagene. For at vi og dere skal slippe å bruke ekstra tid til å informere og søke informasjon, er det både viktig og lurt om dere leser denne infoen før dere kommer på leirskolen.

_________________________

BRANN

Leirskolen har helautomatisk brannvarslingssystem. Hvis alarmen går skal alle møte utenfor ”SKIBUA”. Lærerne teller elevene.

Det er et forholdsvis stort apparat som blir satt i gang når alarmen går. Varslingsanlegget er følsomt, og bruk av spray har utløst brannalarm. Det er derfor forbud mot å bruke spray innendørs (bruk roll-on deo, hårgelé etc.). Utløses falsk alarm blir denne av brannvesenet fakturert med kr. 6.ooo.-.

SIKKERHET KVELD OG NATT

Vi har ikke døgnvakt på leirskolen. Når ansatte fra leirskolen ikke er til stede, vil en av dere, gjestelærer, få hovedansvaret om det skulle skje noe uventet (brann, skade etc.) på kveldstid/natt. Mer info om dette når dere kommer.

HOVEDBYGG KVELDSTID

Dere disponerer også hovedbygget, Vangen (matsal, peisestue og møtesal)  ettermiddag/kveld. Husk å låse inngangsdøren når dere forlater bygget om kvelden.

FØRSTEHJELPSUTSTYR/SKADE

Leirskolen har med førstehjelpsutstyr på turer og aktiviteter. Førstehjelpsutstyr står også på hylla i kiosken, hvis dere trenger det (bruk nøkkel dere får ved ankomst).

Hvis det oppstår personskade og leirskoleansatte ikke er til stede, kontaktes legevakta i Lillehammer på tlf. 11 61 17. Mener de på legevakta at skaden trenger nærmere undersøkelse, bestiller dere taxi, tlf. 06565. Fint om  leirskoleansvarlig får beskjed hvis det skjer noe uventet (tlf. 40 40 60 56).

NØKLER

Lærerne disponerer hovednøkler som passer til alle byggene og rom dere trenger tilgang til. I tillegg er det nøkkelkort til hvert enkelt rom, hvis man ønsker det.

INTERNETT

Stedet har trådløst internett.

LÆRERMØTER

Vi har daglige lærermøter. Det første når dere kommer og daglig på ettermiddagen rett etter undervisningsøktene. Her tar vi opp dagens- og morgendagens program, samt saker dere ønsker å snakke om.

MOBILTELEFON

Leirskolen ønsker ikke at telefoner blir brukt når vi har undervisning/samlinger (gjelder også når vi er ute på turer).

Da vi på leirskolen opplever at det er flere syn på om elever skal kunne ha med mobiltelefoner på leirskole, overlater vi det til gjesteskolene selv å bestemme  om elevene kan ha med slike. Er det en uke med flere skoler, anbefaler vi at skolene blir enige om evt. bruk før dere kommer (I infobrevet før opphold, står det om dere skal være sammen med andre. Ta kontakt for å få kontaktinfo om den andre skolen).

De som velger å la elevene ha med telefoner, har som oftest en ordning med ut- og innsamling av telefonene og et tidsrom hvor de får lov til å bruke dem (Psst! Det står ikke noe om mobilbruk i infoen til elevene. Dere informerer elevene om det dere kommer frem til, men bruk gjerne at det er leirskolen som har bestemt dette 😉 ).

KIOSK

Kiosken er vanligvis åpen to ganger i løpet av leirskoleuka. Der er det et enkelt utvalg med kioskvarer.

BUTIKK

Det ligger en nærbutikk 500 m fra leirskolen. Hvis gjesteskoler velger å handle der, er et viktig at en voksen er sammen med elevene (krav fra butikkeier).

TØRKING AV TØY

Det er tørkemuligheter i alle husene. Klær må IKKE tørkes på ovner på rommene. Brannfare!

VARME PÅ ROM

I byggene Lunkjefjall og Snørvillen blir varmen regulert fra kontoret. Gi beskjed hvis dere ønsker regulering. På de andre rommene regulerer dere varmen selv.

INNESKO

Alle bygg er skofrie soner og alle må derfor ta av seg uteskoene når de kommer inn i et bygg. Slurves det med dette, blir det fort utrivelig i gangene. Bruk gjerne innesko.

INSPEKSJON

Hver dag går Snusen (dere gjestelærere) en runde på internatene for å se hvor ryddig det er på rommene til elevene og gir elevene gull+/-, sølv+/- eller bronse+/- (krysses av på døra/romlappen). De ryddigste rommene blant gutter og jenter, får en premie siste dagen (Kriterier: rommet er ryddet, lys slått av, senger oppredd, gardiner fra vindu, lufting og kanskje det lille ekstra). Viktig at snusen er “streng”, da det kun skal trekkes et rom for jenter og et for gutter.

MÅLTIDER

Fint om dere hjelper elevene med å huske på:
– termoser til frokost når vi skal på fjelltur eller skal til Lillehammer. Minner dem også på å rengjøre termosen de dagene vi er ute på tur. Dette gjøres på kjøkkenet der dere bor.
– at hvert bord sørger for å rydde og tørke av etter måltidene.
– at de har vasket seg hendene før de kommer til måltidene.
Kjøkkenet ordner alt med mat og oppvasken etterpå, men det er fint hvis gjestelærere kan hjelpe til hvis det trengs. Bl.a trenger de hjelp når det skal serveres dessert.

Første dagen vil ansatte fra leirskolen ha ansvaret for måltidene. De vil bl.a.  iformere dere og elevene om matrutiner. Måltidene resten av uka vil dere gjestelærerne ha ansvaret for å følge opp.

VEKKING/LEGGING

Gjestelærere ser til at alle har våknet om morgenen og kommer seg tidsnok måltidene/samlingene.

Gjestelærer går også en runde for å sjekke at alle har lagt seg for kvelden og ellers har det bra.

FRITID

Spillerom er i kjelleren på bygget Lunkefjell. Gjestelærere får utlevert boks med rekkerter, baller, brettspill m.m., som dere får ansvaret for sammen med elevene. Dette leveres tilbake før dere drar og skal da være
komplett.

TRANSPORT

Det er viktig å komme til avtalt avreise med buss. Et ventegebyr kan bli pålagt av busselskapet, dersom ventetiden overskrider 15 min.

KVELD

De to første kveldene har leirskolen ansvaret for. De andre kveldene (en eller to alt etter om dere er på 4- eller 5-dagers opphold) har gjesteskolene selv ansvaret for. Dette pleier skolene å planlegge (elever/lærere) før de kommer på leirskole (disko, film, leker, brettspillene etc.). Er det flere skoler samtidig, fordeles det mellom skolene eller dere samarbeider om det.

SKADE PÅ UTSTYR

Oppstår det skade på utstyr eller inventar, må det straks meldes fra om. Inventar, utstyr og materiell, som ødelegges ved uaktsomhet, må erstattes.

BADING

Vi har en fin landgrunn badestrand på leirskolens område, som dere fritt kan bruke i fritiden (Ikke organisert av leirskolen).

FELLESAREALER/OVERNATTINGSBYGG

Soverommene er elevenes private rom, som de kan trekke seg tilbake til uten å bli forstyrret av andre enn dem som bor på rommet. Det er nok av fellesarealer de ellers kan møtes på i fritiden.

For skoler med flerkulturelle elever kan det være vanskelig for elever/foreldre om gutter og jenter får lov til å komme inn i hverandres overnattingsbygg. Det er opp til hver enkelt skole om dette skal være tillatt, men det er viktig at skoler respekterer hverandre på dette og viser forståelse for det.

VOKSNES DELTAGELSE

Ansatte fra leirskolen har undervisningsansvaret, men vi ønsker å samarbeide med dere gjestelærere. Dere kjenner elevene og vet best hvordan de skal håndteres. Dere må gjerne gripe inn hvis det trengs.

Når leirskolen har undervisning, regner vi med at gjestelærere er med på aktivitetene og fordeler seg slik at vi har best mulig voksentetthet. Hjelp oss med å få elevene på rett plass til rett tid.

KLATRING/ ORIENTERING

Vi trenger at en av gjestelærerne er med for å sikrer på en av klatreaktivitetene. Dette er enkelt å sette seg inn i og dere vil bli instruert av en fra leirskolen, som er på stedet. Vedkommende må nødvendigvis ikke ha klatreerfaring fra før.

En ansatt fra leirskolen innleder og underviser i aktiviteten orientering. Når vedkommende har satt i gang aktiviteten, trenger vi at en av gjestelærerne holder videre styr på den. Dette er en enkel oppgave og dere vil bli instruert av leirskolen.

GRUPPER/DELING

Elevene vil bli delt i grupper, når dere er her. Noen skoler ønsker å være på forkant med tanke delingene og ha tanker om det før de kommer.

Sommerhalvåret deles elevene i 4 hovedgrupper. Disse vil, på noen aktiviteter, igjen bli delt inn i mindre grupper (kanopadling, orienteringsgrupper, natursti etc), som det kan være greit å ha noen tanker om, hvis man ønsker det.

Om vinteren deles gruppene i to på noen av aktivitetene og i mindre grupper igjen, når vi er ute på ski. Disse gruppedelingene tar vi opp på lærermøtene og planlegger delingene til dagen etter.

Elevene sitter på faste plasser i matsalen gjennom hele oppholdet. Er det ønske om bordplasseringer, kan det være lurt å være til stede i matsalen når elevene møter første gang.

RYDD OG PAKK

Når elevene har ryddet og pakket avreisedagen, SKAL rommene godkjennes av gjestelærerne før elevene får lov til å gå!

Rom og bygg skal ikke vaskes, men søppelbøttene skal tømmes og gulvene skal feies/støvsuges. Vaskene skal også tørkes over med kluten som ligger under vasken.

HJELP

Hvis dere trenger hjelp når ingen er til stede på leirskolen, kan dere kontakt Rúni (leirskolelærer), tlf 40 40 60 56. Får dere ikke tak i ham, kan dere ringe Thor Kristian (daglig leder på CAMP SJUSJØEN) på tlf 40 40 53 54.

Dere vil også få en liste med telefonnumrene til de andre gjestelærerne og leirskolelærere/instruktører.

NYTTIGE TELEFONNUMRE

Legevakt: 11 61 17 (Lhmr.). Politi (Lhmr.): 02 800. Taxi: 06565 (Lhmr.)

NØDNUMRE

BRANN: 110 ANBULANSE: 112 POLITI: 113

Det viktigste for oss er at alle får oppleve noen fine dager her på leirskolen.
Det har vi alle ansvaret for. Hjelp elevene med å passe på hverandre, inkludere hverandre og å vise hensyn til hverandre.

Sammen skaper vi minneverdige dager for elevene.

 Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navnene på elevene på rommene de skal bo på. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter (alpint/hesteriding) og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, alergier m.m.). Dette noteres også på navne/romlisten under Allergi/annet.

NB: Pass på å at dere velger lister til riktig årstid 🙂

Vår- og høstleirskole: På romlistene skal dere også dele elevene i 4 hoved grupper (fordeles 1-4). Disse gruppene skal elevene være i når vi har aktiviteter.
I tillegg vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Hvis det er vikig å passe på hvem som skal være sammen med hvem eller ikke, så kan det være lurt å ha noen tanker om det før dere kommer.

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere oss listene med «Navne- og romplasseringer m. m.»

Dere kan velge å sende det som:

E-post: runia@mesnali.no / post@mesnali.no

CAMP SJUSJØEN Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali

Forberedelser

Det er viktig at dere forbereder dere litt når oppholdet nærmer seg og ser igjennom infoen til både lærer og elver.

Det er opp til skolen/lærerne (og foreldre) om dere skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på nettsiden vår (f.eks. ved å vise til lenker).