INFO TIL GJESTELÆRERE

Velkommen til CAMP SJUSJØEN Leirskole! Vi håper dere vil få et fint opphold her og vil hjelpe dere til rette så godt vi kan, slik at dagene kan bli innholdsrike og gode – både for dere og elevene.

En leirskoleuke vil være full av inntrykk for både barn og voksne. I tillegg til alt det dere voksne skal forholde dere til og holde styr på, vil det også være en del informasjon fra oss på leirskolen.

Når dere kommer til leirskolen er vi allerede i gang med leirskoledagene. For at vi og dere skal slippe å bruke ekstra tid til å informere og søke informasjon, er det både viktig og lurt at dere leser denne infoen før dere kommer på leirskolen. 

Infoen inneholder også svar på spørsmål, som skoler og lærere har stilt oss før de kommer. 

_________________________

LÆRERMØTER
Vi har daglige lærermøter. Det første når dere kommer og daglig på ettermiddagen rett etter undervisningsøktene. Her tar vi opp dagens- og morgendagens program, samt saker dere ønsker å snakke om.

MOBILTELEFON
Leirskolen ønsker ikke at telefoner blir brukt når vi har undervisning/samlinger (gjelder også når vi er ute på turer).

Da vi på leirskolen opplever at det er flere syn på om elever skal kunne ha med mobiltelefoner på leirskole, overlater vi det til gjesteskolene selv å bestemme om elevene kan ha med slike. Er det en uke med flere skoler, anbefaler vi at skolene blir enige om evt. bruk før dere kommer (I infobrevet dere får før oppholdet, er  det opplyst om dere skal være sammen med andre. Ta kontakt med leirskolen for å få kontaktinfo om den andre skolen, hvis dere trenger det).

De som velger å la elevene ha med telefoner, har som oftest en ordning med ut- og innsamling av telefoner og et tidsrom hvor de får lov til å bruke dem (Psst! Det står ingenting om mobilbruk i infoen til elevene. Dere informerer elevene om det dere kommer frem til, men bruk gjerne at det er leirskolen som har bestemt dette 😉 ).

KIOSK
Kiosken er vanligvis åpen to ganger i løpet av leirskoleuka. Den har et enkelt utvalg med kioskvarer til kioskpriser. Leirskolen har erfart at skoler som oftest legger seg på 150-200,-  kr i lommepenger pr. elev.

Kiosken tar også vipps og kort.

BUTIKK
Det ligger en nærbutikk 500m fra leirskolen. Hvis gjesteskoler velger å handle der, er et viktig at voksne er sammen med elevene og at dere går inn gruppevis (krav fra butikkeier). En kan så passe på elevene ute, mens den andre blir med dem inn.

TØRKING AV TØY
Det er tørkemuligheter i de store husene. Klær må IKKE tørkes på ovner på rommene. Brannfare!

VARME PÅ ROM
I byggene Lunkefjell, Snørvillen og Vesle Vangen blir varmen regulert fra kontoret. Gi beskjed hvis dere ønsker regulering. På de andre rommene regulerer dere varmen selv.

INNESKO
Alle bygg er skofrie soner og alle må derfor ta av seg uteskoene når de kommer inn i et bygg. Slurves det med dette, blir det fort utrivelig i gangene. Bruk gjerne innesko.

ROMFORDELINGER
Info om romfordelinger får dere i egen info før oppholdet. Det kan av og til være vanskelig å tilpasse ønsker og hvem dere lærere tenker bør bo sammen. Hvis dere ser at det blir en elev «for mye» på et rom med tanke på sengeplass, så går det an å legge inn en ekstra madrass/feltseng på noen av rommene. Si fra, så finner vi en løsning på det.

ROMLAPPER
Vi lager romlapper fra listene dere sender oss, som vi så henger på soveromsdørene. Elevene finner da raskt rommene sine når dere kommer.

INSPEKSJON
Hver dag går «Snusen» (d.v.s. dere gjestelærere) en runde for å se hvor ryddig det er på rommene til elevene og gir elevene gull+/-, sølv+/- eller bronse+/- (krysses av på døra/romlappen). De ryddigste rommene får en premie før dere reiser igjen (Kriterier: rommet er ryddet, lys slått av, senger oppredd, gardiner fra vindu, lufting og kanskje det lille ekstra).

Alt etter antall skoler og klasser, blir vi så enige på lærermøte om hvor mange rom som skal premieres. Vanligvis er det et gutte- og et jenterom fra hver skole. Er det flere rom som står likt, vil andre ting som: inkludering, hjelpsomhet, felles ansvar, positivitet, holdning etc. også telle med.

MÅLTIDER
Hjelp elevene med å huske på:
– termos og matboks til frokost (bortsett fra siste dagen, hvis ikke annet blir avtalt). Minn dem også på å rengjøre termosen og matboks før/etter bruk. Dette gjøres på kjøkkenet der dere bor.
– at de har vasket henda før de kommer til måltidene.
– at hvert bord sørger for å rydde og tørke av etter måltidene.

Første måltid vil ansatte fra leirskolen ha ansvaret for. De vil bl.a. informere dere og elevene om rutinene i matsalen. Måltidene resten av uka vil dere gjestelærerne ha ansvaret for å følge opp.

Elevene sitter på faste plasser i matsalen gjennom hele oppholdet. Bordplasseringen til elevene bestemmer dere gjestelærere. Det kan være lurt å ta en tur inn om matsalen før første måltid og være til stede når elevene skal finne plassen sin første gang.

Kjøkkenet ordner alt med mat og servering og tar oppvasken etter måltidene. Av og til kan det bli litt hektisk når vi er mange. Da kan gjestelærere være til hjelp om det trengs, for at serveringen kan går raskere. Bl.a trenger kjøkkenet noen ganger hjelp når det skal serveres dessert.

Er det store grupper samme uke, vil elevene komme til måltidene til oppsatte tider. Dette vil da stå på ukeplanen.

VEKKING/LEGGING
Gjestelærere ser til at alle har våknet om morgenen og kommer seg tidsnok måltidene/samlingene.

Gjestelærer går også en runde for å sjekke at alle har lagt seg for kvelden og ellers har det bra.

FELLESAREALER/OVERNATTINGSBYGG
Soverommene er elevenes private rom, som de kan trekke seg tilbake til uten å bli forstyrret av andre enn dem de bor sammen med på rommet. Det er nok av fellesarealer de ellers kan møtes på i fritiden.

Det er flere grunner til dette. Vi er forskjellige og noen av oss har behov for å kunne trekke seg tilbake til soverommet, hvor vi vet at vi ikke blir forstyrret av andre enn de som bor der.

Fra tid til annen «forsvinner» ting fra soverom og da er det fort at rykter og anklager begynner å gå.

Det hjelper også på ro og orden om elever ikke får besøke hverandres bygg. For skoler med flerkulturelle elever, kan det også være vanskelig for elever/foresatte  om gutter og jenter får lov til det. Gjesteskolene bestemmer selv om dette skal være tillatt eller ikke.

Av sikkerhetsmessige grunner det det ikke tillatt for elevene å låse døren til rommet.

FRITID
Spillrom er i kjelleren på bygget Lunkefjell. Gjestelærere får utlevert boks med rekkerter, baller m.m.

Møtesalen er utstyrt med store høytalere og prosjektor med HDMI-kabel for tilkobling av egen PC.

Møtesalen har også diskolys, som er enkelt å bruke (trenger ikke tilkobling).

Leirskolen har også noe brettspill m.m. dere kan låne.

Alt utstyret dere får utlevert, skal leveres tilbake før dere drar og skal da være helt og komplett.

Dere er også velkomne til å medbringe egne spill.

GRUPPEDELINGER, VÅR- OG SOMMERLEIRSKOLE
Elevene blir delt i grupper under oppholdet.

Sommerhalvåret deles de i 4 hovedgrupper (mer om dette i infobrevet dere får før oppholdet).

Disse vil, på noen aktiviteter, igjen bli delt inn i mindre grupper (kanopadling, orienteringsgrupper, natursti etc), som det kan være greit å ha noen tanker om, hvis man ønsker det.

BADING
Vi har en fin langgrunn badestrand på leirskolens område, som dere fritt kan bruke i fritiden (Ikke organisert av leirskolen).

VINTERLEIRSKOLE
Å fryse kan ødelegge mye av gleden med å være ute i snøen. Det er derfor viktig at elevene er så godt rustet som mulig for snø- og vinterkulden.

Vi har laget forslag til hva som er viktig å huske på og vite for ikke å fryse.

Under oppholdet i vintererleirskolen, deles elevene i to hovedgrupper på noen av aktivitetene og i mindre grupper igjen når vi er ute på ski (tilpasset ferdigheter). Disse gruppedelingene tar vi opp på lærermøtene og planlegger delingene til dagen etter.

Alpint er frivillig, men de fleste skolene velger en dag i alpinbakken. Vi får gode priser på utstyr og heiskort fra våre gode samarbeidspartnere på Sjusjøen Skisenter. Transporten t/r skisenteret, er inkludert i prisen for oppholdet.

De som ikke velger alpint, blir med opp til skisenteret eller Sjusjøen og går turer derfra. Det er også mulig å ta en tur opp med heisen for turgåerne og gå tilbake til skisenteret.

KVELD
To av kveldene har de ansatte på leirskolen ansvaret.

De andre kveldene (en eller to alt etter om dere er på 4- eller 5-dagers opphold), har gjesteskolene selv ansvaret for. Dette pleier skolene å planlegge (elever/lærere) før de kommer på leirskole (disko, film, leker, opptredener, brettspill etc.).

Gjesteskolenes egne program står ikke på ukeprogrammet og må avtales dere og elevene mellom. Er det flere skoler samtidig, fordeles det mellom skolene eller dere samarbeider om det.

KVELDSMØTE
Vi ser at skoler har god erfaring med å ha kveldsmøter med klasser/trinnet. Her blir dagens opplevelser, morgendagens program, sosiale temaer, orden og andre saker tatt opp.

HOVEDBYGG KVELDSTID
Dere disponerer også hovedbygget, Vangen (matsal, peisestue og møtesal),  ettermiddag/kveld. Husk å låse inngangsdøren når dere forlater bygget om kvelden.

RYDD OG PAKK
Når elevene har ryddet og pakket avreisedagen, SKAL rommene godkjennes av dere gjestelærerne før elevene får lov til å gå!

Rom og bygg skal ikke vaskes, men søppelbøtter skal tømmes og gulv skal feies/støvsuges. Vaskene skal også tørkes over med kluten som ligger under vasken.

NØKLER
Lærerne disponerer hovednøkler som passer til alle bygg og rom dere trenger tilgang til. I tillegg er det nøkkelkort til hvert enkelt rom om man ønsker det.

INTERNETT
Stedet har trådløst internett. Nett: Camp Sjusjoen Gjest. Passord: gjestcamp.

HJELP
Vi lager telefonliste, når dere kommer. På listen er kontaktpersoner for leirskolen og leirstedet.

VOKSNES DELTAGELSE
Ansatte fra leirskolen har undervisningsansvaret, men vi ønsker et godt  samarbeid med dere gjestelærere.

Dere kjenner elevene og vet best hvordan de skal håndteres. Fint om dere derfor kan holde orden i rekkene, så leirskoleansatte kan konsentrere seg om undervisningen.

Hjelp elevene med å være på rett plass til rett tid.

Når leirskolen har undervisning, regner vi med at gjestelærere er med på aktivitetene og fordeler seg slik at vi har best mulig voksentetthet.

HVILE
Det tar på å være på døgnet rundt. Det kan være lurt at der gjestelærere snakker sammen om muligheter for å trekke seg tilbake, hvis dere ønsker og har behov for det. Dere kjenner elevene og vet hvilke elever/grupper har mindre behov for voksentetthet.

Dette kan la seg gjøre når vi har felles samlinger og turer og ikke trenger alle de voksne til stede.

Det er også mulighet for at leirskolen tar mindre grupper alene i samråd med gjestelærere.

SKADE PÅ UTSTYR
Oppstår det skade på utstyr eller inventar, må det straks meldes fra om dette. Inventar, utstyr og materiell, som ødelegges ved uaktsomhet, må erstattes.

FØRSTEHJELPSUTSTYR/SKADE
Leirskolen har med førstehjelpsutstyr på turer og aktiviteter. Førstehjelpsutstyr står i skap i kiosken (bruk nøkkel dere får ved ankomst).

LEGEVAKT
Hvis det oppstår personskade og det vurderes lege, kontaktes legevakta i Lillehammer på tlf. 116 117. Mener de på legevakta at skaden trenger nærmere undersøkelse, vi de informere dere om transporten til legevakten.

SYKDOM
Det skjer av og til at elever blir syke når de er på leirskole. Skoler som kommer til oss på leirskole, må derfor ha en plan for henting av disse elevene. De gangene det har vært nødvendig å avbryte oppholdet, har foresatte selv hentet barna sine.

BRANN
Leirskolen har helautomatisk brannvarslingssystem. Hvis alarmen går skal alle møte utenfor ”SKIBUA”, som ligger rett nedenfor hovedbygget Vangen. Lærerne teller elevene.

Varslingsanlegget er følsomt, og bruk av spray har utløst brannalarm. Det er derfor forbud mot å bruke spray innendørs (bruk roll-on deo, hårgelé etc.).

Vis også forsiktighet ved evt. bruk av kjøkken. Mye os og røyk fra steking og bruk av ovn, har utløst brannalarm fra tid til annen.

Det er et forholdsvis stort apparat som blir satt i gang når alarmen går. Utløses falsk alarm, blir denne av brannvesenet fakturert med kr. 6.000,-

SIKKERHET KVELD OG NATT
Vi har ikke sovende nattevakt på leirskolen. Når ansatte fra leirskolen ikke er til stede, vil en av dere, gjestelærer, få hovedansvaret om det skulle skje noe uventet (brann, skade etc.) på kveldstid/natt. Mer info om dette når dere kommer.

Til info bor vaktmesteren på leirskolens område.

Dere vil også få tlf.nr. til ansatte i leirskolen, når dere kommer.

NYTTIGE TELEFONNUMRE
Legevakt: 116 117 (Lhmr.)   Politi (Lhmr.): 02800   Drosje: 06565 (Lhmr.)

NØDNUMRE
BRANN: 110   ANBULANSE: 112   POLITI: 113

Det viktigste for oss er at alle får oppleve fine og gode dager her på leirskolen.
Det har vi et felles ansvar for. Hjelp elevene med å passe på, inkludere og å vise hensyn til hverandre.

Sammen skaper vi minneverdige dager for elevene.


______________

Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere får tildelt.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navn på rommene de skal bo på. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter (alpint/hesteridning) og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, alergier m.m.). Dette noteres også på navne/romlisten under Allergi/annet.

Vår- og høstleirskole: Elevene  skal deles inn i 4 hoved grupper før dere kommer på leirskolen (se «Gruppefordeling» på siden med lister). Disse gruppene skal elevene være i når vi har aktiviteter.

I tillegg vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Om det er viktig å passe på hvem som skal være sammen med hvem eller ikke, så kan det være lurt å ha noen tanker om det før dere kommer.

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere listene med infoen leirskolen trenger før oppholdet.

Sendes til: post@mesnali.no

Forberedelser
Det er viktig at dere forbereder dere litt når oppholdet nærmer seg. Se gjerne gjennom relevant info fra nettsiden til leirskolen samt Facebooksiden, Instagram og YouTube siden til leirskolen sammen med elevene.

Snakk også med elevene om utstyr og klær de trenger å ha med på turer (da hjelper dere også foreldrene med unødige diskusjoner) og, ikke minst, hvordan man skal kle seg til aktiviteter og turer når dere er på leirskolen.

Ikke alle elever er så selvstendige at de kan lage matpakker og legge på sengetøy. Det kan derfor være lurt å sette det på ukeplanen før oppholdet.

I siste infoen til elever/foresatte, kan dere oppfordre dem til å la elevene selv som legge frem klær og utstyr de skal ha med. De kan så pakke sekker og bager (se pakkeliste) under oppsyn/hjelp fra en voksen (det gir dem ansvar og da vet de hva de har med og hvor det ligger).

Det er opp til skolen/lærerne om dere skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på nettsiden vår (f.eks. ved å vise til lenker).

Ta kontakt om noe er uklart eller dere lurer på noe.

Lykke til med forberedelsene. Vi ser frem til å møte dere :).

KONTAKT OSS