fbpx

INFO TIL GJESTELÆRERE

Velkommen til CAMP SJUSJØEN Leirskole! Vi håper dere vil få et fint opphold her og vil hjelpe dere til rette så godt vi kan, slik at dagene kan bli innholdsrike og gode – både for dere og elevene.

En leirskoleuke vil være full av inntrykk for både barn og voksne. I tillegg til alt det dere voksne skal forholde dere til og holde styr på, vil det også være en del informasjon fra oss på leirskolen.

Når dere kommer til leirskolen er vi allerede i gang med leirskoledagene. For at vi og dere skal slippe å bruke ekstra tid til å informere og søke informasjon, er det både viktig og lurt om dere leser denne infoen før dere kommer på leirskolen.

_________________________

LÆRERMØTER

Vi har daglige lærermøter. Det første når dere kommer og daglig på ettermiddagen rett etter undervisningsøktene. Her tar vi opp dagens- og morgendagens program, samt saker dere ønsker å snakke om.

MOBILTELEFON

Leirskolen ønsker ikke at telefoner blir brukt når vi har undervisning/samlinger (gjelder også når vi er ute på turer).

Da vi på leirskolen opplever at det er flere syn på om elever skal kunne ha med mobiltelefoner på leirskole, overlater vi det til gjesteskolene selv å bestemme  om elevene kan ha med slike. Er det en uke med flere skoler, anbefaler vi at skolene blir enige om evt. bruk før dere kommer (I infobrevet før opphold, står det om dere skal være sammen med andre. Ta kontakt for å få kontaktinfo om den andre skolen).

De som velger å la elevene ha med telefoner, har som oftest en ordning med ut- og innsamling av telefonene og et tidsrom hvor de får lov til å bruke dem (Psst! Det står ikke noe om mobilbruk i infoen til elevene. Dere informerer elevene om det dere kommer frem til, men bruk gjerne at det er leirskolen som har bestemt dette 😉 ).

KIOSK

Kiosken er vanligvis åpen to ganger i løpet av leirskoleuka. Den har et enkelt utvalg med kioskvarer til kioskpriser. Kiosken tar kort.

BUTIKK

Det ligger en nærbutikk 500 m fra leirskolen. Hvis gjesteskoler velger å handle der, er et viktig at en voksen er sammen med elevene (krav fra butikkeier).

LOMMEPENGER

Dette bestemmer gjesteskolene selv. Leirskolen har erfart at skoler som oftest legger seg på kr. 200,- i lommepenger pr. elev.

TØRKING AV TØY

Det er tørkemuligheter i alle husene. Klær må IKKE tørkes på ovner på rommene. Brannfare!

VARME PÅ ROM

I byggene Lunkefjell og Snørvillen blir varmen regulert fra kontoret. Gi beskjed hvis dere ønsker regulering. På de andre rommene regulerer dere varmen selv.

INNESKO

Alle bygg er skofrie soner og alle må derfor ta av seg uteskoene når de kommer inn i et bygg. Slurves det med dette, blir det fort utrivelig i gangene. Bruk gjerne innesko.

INSPEKSJON

Hver dag går Snusen (dere gjestelærere) en runde på internatene for å se hvor ryddig det er på rommene til elevene og gir elevene gull+/-, sølv+/- eller bronse+/- (krysses av på døra/romlappen). De ryddigste rommene, får en premie siste dagen (Kriterier: rommet er ryddet, lys slått av, senger oppredd, gardiner fra vindu, lufting og kanskje det lille ekstra). Viktig at snusen er “streng”.

Alt etter antall skoler og klasser, blir vi enige om på lærermøte om hvor mange rom som skal premieres.

MÅLTIDER

Hjelp elevene med å huske på:
– termos og matpakke til frokost (bortsett fra siste dagen, hvis ikke annet blir avtalt). Minn dem også på å rengjøre termosen etter tur. Dette gjøres på kjøkkenet der dere bor.
– at hvert bord sørger for å rydde og tørke av etter måltidene.
– at de har vasket hendene før de kommer til måltidene.

Kjøkkenet ordner alt med mat og tar oppvasken etter måltidene, men det er fint hvis gjestelærere kan hjelpe til hvis det trengs. Bl.a trenger kjøkkenet noen ganger hjelp når det skal serveres dessert.

Første dagen vil ansatte fra leirskolen ha ansvaret for måltidene. De vil bl.a.  iformere dere og elevene om matrutiner. Måltidene resten av uka vil dere gjestelærerne ha ansvaret for å følge opp.

VEKKING/LEGGING

Gjestelærere ser til at alle har våknet om morgenen og kommer seg tidsnok måltidene/samlingene.

Gjestelærer går også en runde for å sjekke at alle har lagt seg for kvelden og ellers har det bra.

FRITID

Spillerom er i kjelleren på bygget Lunkefjell. Gjestelærere får utlevert boks med rekkerter, baller, brettspill m.m., som dere får ansvaret for sammen med elevene. Dette leveres tilbake før dere drar og skal da være
komplett.

TRANSPORT

Vedrørende intern transport, er det er viktig å komme til avtalt tid for avreise. Et ventegebyr kan bli pålagt av busselskapet, dersom ventetiden overskrider 15 min.

Vi samarbeider med unibusstur.no.

KVELD

De to første kveldene har leirskolen ansvaret for. De andre kveldene (en eller to alt etter om dere er på 4- eller 5-dagers opphold), har gjesteskolene selv ansvaret for. Dette pleier skolene å planlegge (elever/lærere) før de kommer på leirskole (disko, film, leker, brettspillene etc.). Er det flere skoler samtidig, fordeles det mellom skolene eller dere samarbeider om det.

SKADE PÅ UTSTYR

Oppstår det skade på utstyr eller inventar, må det straks meldes fra om. Inventar, utstyr og materiell, som ødelegges ved uaktsomhet, må erstattes.

FELLESAREALER/OVERNATTINGSBYGG

Soverommene er elevenes private rom, som de kan trekke seg tilbake til uten å bli forstyrret av andre enn dem som bor på rommet. Det er nok av fellesarealer de ellers kan møtes på i fritiden.

For skoler med flerkulturelle elever kan det være vanskelig for elever/foreldre om gutter og jenter får lov til å komme inn i hverandres overnattingsbygg. Det er opp til hver enkelt skole om dette skal være tillatt, men det er viktig at skoler respekterer hverandre på dette og viser forståelse for det.

VOKSNES DELTAGELSE

Ansatte fra leirskolen har undervisningsansvaret, men vi ønsker å samarbeide med dere gjestelærere. Dere kjenner elevene og vet best hvordan de skal håndteres. Fint om dere kan holde orden i rekkene, så leirskoleansatte kan konsentrere seg om undervisningen.

Når leirskolen har undervisning, regner vi med at gjestelærere er med på aktivitetene og fordeler seg slik at vi har best mulig voksentetthet. Hjelp oss med å få elevene på rett plass til rett tid.

GRUPPER/DELING

Elevene vil bli delt i grupper, når dere er her. Noen skoler ønsker å være på forkant med tanke delingene og ha tanker om det før de kommer.

Sommerhalvåret deles elevene i 4 hovedgrupper. Disse vil, på noen aktiviteter, igjen bli delt inn i mindre grupper (kanopadling, orienteringsgrupper, natursti etc), som det kan være greit å ha noen tanker om, hvis man ønsker det.

Om vinteren deles gruppene i to på noen av aktivitetene og i mindre grupper igjen, når vi er ute på ski. Disse gruppedelingene tar vi opp på lærermøtene og planlegger delingene til dagen etter.

Elevene sitter på faste plasser i matsalen gjennom hele oppholdet. Er det ønske om bordplasseringer, kan det være lurt å være til stede i matsalen når elevene møter første gang.

————————————-

Sommer:
BADING

Vi har en fin langgrunn badestrand på leirskolens område, som dere fritt kan bruke i fritiden (Ikke organisert av leirskolen).

KLATRING/ ORIENTERING

Av og til trenger vi at en av gjestelærerne er med for å sikrer på en av klatreaktivitetene. Dette er enkelt å sette seg inn i og dere vil bli instruert av en fra leirskolen, som hele tiden er på stedet og har ansvaret. Vedkommende må nødvendigvis ikke ha klatreerfaring fra før.

 ————————————-

RYDD OG PAKK

Når elevene har ryddet og pakket avreisedagen, SKAL rommene godkjennes av gjestelærerne før elevene får lov til å gå!

Rom og bygg skal ikke vaskes, men søppelbøttene skal tømmes og gulvene skal feies/støvsuges. Vaskene skal også tørkes over med kluten som ligger under vasken.

BRANN

Leirskolen har helautomatisk brannvarslingssystem. Hvis alarmen går skal alle møte utenfor ”SKIBUA”. Lærerne teller elevene.

Det er et forholdsvis stort apparat som blir satt i gang når alarmen går. Varslingsanlegget er følsomt, og bruk av spray har utløst brannalarm. Det er derfor forbud mot å bruke spray innendørs (bruk roll-on deo, hårgelé etc.). Utløses falsk alarm blir denne av brannvesenet fakturert med kr. 6.ooo.-.

SIKKERHET KVELD OG NATT

Vi har ikke døgnvakt på leirskolen. Når ansatte fra leirskolen ikke er til stede, vil en av dere, gjestelærer, få hovedansvaret om det skulle skje noe uventet (brann, skade etc.) på kveldstid/natt. Mer info om dette når dere kommer.

HOVEDBYGG KVELDSTID

Dere disponerer også hovedbygget, Vangen (matsal, peisestue og møtesal),  ettermiddag/kveld. Husk å låse inngangsdøren når dere forlater bygget om kvelden.

FØRSTEHJELPSUTSTYR/SKADE

Leirskolen har med førstehjelpsutstyr på turer og aktiviteter. Førstehjelpsutstyr står også på hylla i kiosken, hvis dere trenger det (bruk nøkkel dere får ved ankomst).

Hvis det oppstår personskade og det vurderes lege, kontaktes legevakta i Lillehammer på tlf. 11 61 17. Mener de på legevakta at skaden trenger nærmere undersøkelse, bestilles drosje, tlf. 06565.

NØKLER

Lærerne disponerer hovednøkler som passer til alle byggene og rom dere trenger tilgang til. I tillegg er det nøkkelkort til hvert enkelt rom, hvis man ønsker det.

INTERNETT

Stedet har trådløst internett.

HJELP

Hvis dere trenger hjelp når ingen er til stede på leirskolen, kan dere kontakt Rúni (leirskolelærer), tlf 40 40 60 56. Får dere ikke tak i ham, kan dere ringe Thor Kristian (daglig leder på CAMP SJUSJØEN) på tlf 40 40 53 54.

Dere vil også få en liste med telefonnumrene til de andre gjestelærerne og leirskolelærere/instruktører.

NYTTIGE TELEFONNUMRE

Legevakt: 11 61 17 (Lhmr.). Politi (Lhmr.): 02 800. Drosje: 06565 (Lhmr.)

NØDNUMRE

BRANN: 110 ANBULANSE: 112 POLITI: 113

Det viktigste for oss er at alle får oppleve noen fine dager her på leirskolen.
Det har vi et felles ansvar for. Hjelp elevene med å passe på, inkludere og å vise hensyn til hverandre.

Sammen skaper vi minneverdige dager for elevene.


______________

Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navnene på elevene på rommene de skal bo på. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter (alpint/hesteriding) og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, alergier m.m.). Dette noteres også på navne/romlisten under Allergi/annet.

NB: Pass på å at dere velger lister til riktig årstid 🙂

Vår- og høstleirskole: På romlistene skal dere også dele elevene i 4 hoved grupper (fordeles 1-4). Disse gruppene skal elevene være i når vi har aktiviteter.
I tillegg vil elevene bli delt i enda mindre grupper når vi skal ha kanopadling, orientering og fjelltur. Hvis det er vikig å passe på hvem som skal være sammen med hvem eller ikke, så kan det være lurt å ha noen tanker om det før dere kommer.

Senest 2 uke før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere oss listene med «Navne- og romplasseringer m. m.»

Dere kan velge å sende det som:

E-post: runia@mesnali.no / post@mesnali.no

CAMP SJUSJØEN Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali

Forberedelser

Det er viktig at dere forbereder dere litt når oppholdet nærmer seg. Se gjerne gjennom relevant info fra nettsiden til leirskolen samt Facebooksiden, Instagram og YouTube siden til leirskolen sammen med elevene.

Snakk gjerne med elevene om utstyr og klær de trenger å ha med på turer (da hjelper dere også foreldrene med unødige diskusjoner) og, ikke minst, hvordan man skal kle seg til aktiviteter og turer når dere er på leirskolen.

Ikke alle elever er så selvstendige at de kan lage matpakker og legge på sengetøy. Det kan derfor være lurt å sette det på ukeplanen før oppholdet.

I siste infoen til elever/foresatte, kan dere oppfordre dem til å la elevene selv som legge frem klær og utstyr de skal ha med. De kan så pakke sekker og bager (se pakkeliste) under oppsyn/hjelp fra en voksen (det gir dem ansvar og da vet de hva de har med og hvor det ligger).

Det er opp til skolen/lærerne om dere skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på nettsiden vår (f.eks. ved å vise til lenker).

Lykke til med forberedelsene. Vi ser frem til å møte dere :).