VANGEN

Konferansesal, møtesal og matsal
  • Matsal
  • Konferansesal med oppgradert AV utstyr
  • Peisestue TV
  • Kiosk
  • Grupperom
  • Gratis trådløs WiFi
  • Toaletter (inkl. handicap)

Møtesal
Møtesalen har plass til 150 stoler. Vi har utstyr og kan ordne møtesalen i forskjellige løsninger, alt etter deres behov. Alt fra kinoløsning til konferanseløsning.

Matsalen
Matsalen har plass til 120 stoler. Maten serveres fra et moderne storkjøkken etter eget ønske. Vi har meget gode erfaring med ulike dietter og vegetarkost, her skal alle få noe de liker!  Sammen med salen og peisestuen i andre etasje, har matsalen og Mesnali Leirsted dannet rammen om mange bursdagsfeiringer, konfirmasjoner, minnesamvær o.a. begivenheter.

Peisestuen
Peisestuen er en forlengelse av konferansesalen. I tillegg til konferanser og seminarer, kan matsalen og peisestuen fint danne rammen om markeringer som bursdager og konfirmasjonsfeiringer m.m.

AV utstyr
I konferansesal er det fast montert projektor og lerret, lydanlegg med trådløse mikrofoner. Vi har ellers flere forskjellige typer miksere, høyttalere med mer. Løse projektorer for samlinger i grupperom finnes også. Tradisjonelle flip-over og nødvendig utstyr er også tilgjengelig. Stedet har gratis trådløst WiFi som dekker hovedbygg og deler av overnattingsbyggene. Linjen inn er 50 Mbit fiber. TV mottagere har vi flere steder tilknyttet parabol.


Romfordelingsplan