Dokumentoversikt for opphold

Informasjon til lærere og elever

Leirskoledagbok

Romplassering vår-og høstleirskole

Oversikt over byggene

Romplassering vinterleirskole

Oversikt over byggene

Bestillingsskjemaer for opphold


Til ansvarlige for leirskoleoppholdet

I god tid før oppholdet vil dere få et brev fra oss med bl.a. opplysninger om hvilke rom og overnattingsbygg dere har fått tildelt. Disse finner dere lengre opp på denne siden og skriver dem ut.

Romfordelingen av elever, er det dere som bestemmer. Fyll inn navnene på elevene på rommene de skal bo på. På samme liste kan dere krysse av om dere ønsker å leie sengetøy, om dere ønsker alternative aktiviteter (alpint/hesteriding) og om det er andre forhold vi på leirskolen bør vite om. Det er spesielt viktig for kjøkkenet å vite om det er elever med egne matbehov (halal, vegetar, alergier m.m.)Dette noteres også på navne/romlisten under Allergi/annet.

Senest 2 uker før dere ankommer CAMP SJUSJØEN Leirskole, sender dere oss listene med «Navne- og romplasseringer m. m.»

Dere kan velge å sende det som:

E-post: runia@mesnali.no / post@mesnali.no

CAMP SJUSJØEN Leirskole
Sørmessenvn. 23
2610 Mesnali

Forberedelser

Det er viktig at dere forbereder dere litt når oppholdet nærmer seg. På siden om opphold på leirskolen finner dere informasjonen dere trenger.

Det er opp til skolen/lærerne (og foreldre) om dere skriver ut informasjonen elevene trenger og kopierer til dem eller om det er nok å be dem om å gå inne på nettsiden vår (f.eks. ved å vise til linker).

CAMP SJUSJØEN Leirskole

Vi gleder oss til dere kommer!