ARRANGEMENTER

Arrangementer på NMS Camp Sjusjøen Mesnali i 2019

Gjennom året er det mange arrangementer her på Camp Sjusjøen.
Noen av arrangementene arrangeres av NMS eller NMSU.
Andre arrangementer står leirstedet selv for. 

NMSU leirer

NMS arrangement