fbpx
310302021_443934551054015_2746200426182020126_n-1280x592.jpg

Nytt tilbud for ungdomsskoletrinnet

30. desember 2022

CAMP SJUSJØEN Leirskole utvikler og tilpasser innholdet i undervisningen etter den nye læreplanen. Vi har laget et nytt konsept for ungdomsskolen som del av tilbudet vår- og høstsesongen.

Livredning
I K20 er «å forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen» kommet inn i læreplanen for ungdomsskolen. På CAMP SJUSJØEN Leirskole er lærerne bl.a. instruktører i livredning (gjennom  Norges Livredningsselskap) og kurser elever i tema. Her får elevene god og grundig undervisning i det læreplanen krever med både teoretisk innføring og praktisk utføring i vann.

HLR og 1. hjelp
I læreplanen skal ungdomsskoleelever også «forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp». Og også her kan lærerne på CSL instruere og kurse elevene i tema. Her får elevene god og grundig undervisning i det læreplanen krever med både teoretisk innføring og praktisk utføring.

Norges historie
Temaene ovenfor kommer i tillegg til alle de andre temaene og aktivitetene vi tilbyr ungdomsskoleelever sommerhalvåret.

Under oppholdet får elevene også vandre gjennom Norges historie – helt fra istiden og opp til våre dager!

Det gjør vi gjennom den unike utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» på Maihaugen i Lillehammer. Der går vi fra rom til rom, hvor hvert av rommene har utstillinger og filmer/lysbilder av viktige historiske begivenheter og epoker i vår historie. Alt av mennesker, dyr, biler, hus m.m. er i naturlig størrelse. Gjennom vandringen vil elevene få en opplevelse av historien vår og se, høre og lukte hvordan det var den gang.

Vandringen er laget i kronologisk rekkefølge. Noe som er til god hjelp for elever for å få en god oversikt over levevis gjennom tidene og når begivenhetene skjedde i riktig rekkefølge.

Fjelltur
Turen går fra Sjusjøen, forbi Nordseter og opp til toppen av Nevelfjell. Stien går over åser, langs myrer på tregrensen, før den går over tregrensen opp til Neveltoppen (1089m). Siste delen går ned til Nordseter.

Under første delen av turen vil vi ta undervisningsstopp, hvor elevene vil lære mer om naturen vi ferdes i og kulturen i området med bl.a. seterdrift.

Til fjellturen kan vær og form spille inn og vil bli tilpasset etter det.

Vi sees på CAMP SJUSJØEN Leirskole!