fbpx

Alle skal ha muligheten til å være med på leirskole

28. april 2022

 

Vi er forskjellige og noen av oss trenger mer tilpasninger enn andre. På CAMP SJUSJØEN Leirskole vil vi at alle skal få muligheten til å være med.

Har dere elever som trenger tilpasninger eller er funksjonsnedsatte, er det viktig at dere tar kontakt med oss i god tid før oppholdet. Sammen finner vi ut hva som er den beste løsningen for eleven, med de forutsetninger vedkommende har.

Vi ser først på hva vi kan få til i standardprogrammet, før vi ser på evt. alternative løsninger. Et program som er tilrettelagt på forhånd, gjør det forutsigbart og lettere for dere, assistenter og eleven som kommer.

Med tanke på forutsigbarhet og tilrettelegging, er det greit for dere å vite litt om hva som skjer på leirskolen. De fleste ønsker at alle, uansett forutsetninger, er med på mest mulig av standardprogrammet, men med tilpasninger for dem som trenger det.

Fysiske funksjonsnedsettelser
Er eleven avhengig av rullestol, har vi bygget Lunkefjell som er tilpasset slike. Bygget har brede dører, gang og stor felles stue. Soverom og bad er store  med løsninger vedkommende trenger.

Av og til har vi også elever med nedsatt  syn og/eller er funksjonsnedsatte på andre måter. For disse er det greit å vite at de store overnattingsbyggene og hovedbygget, hvor vi bl.a. har samlinger og spiser, ligger på samme plan/bakkenivå og at det ikke er trapper mellom disse.

Tre av hyttene ligger rett nedenfor hovedbygget og de store overnattingsbyggene. Bor man der, må man forflytte seg opp/ned en ca 50 m slak bakke. Se oversiktsbilde her og litt mer her.

De fleste hus og hytter har en platting utenfor inngangen og 2-3 trinn for å komme seg ned på bakkeplan (bortsett fra Lunkefjell, som er tilrettelagt for rullestolbrukere).

Terrenget rundt selve leirskolen
Som dere ser på bildene, er det forholdsvis lett terreng ved og rundt leirskolen. Men vi bruker skogen og terrenget til aktivitetene vi har. Det gjør at elever i rullestol ikke kommer til alle steder. Likevel kan de delta/være delaktige i flere av aktivitetene. Hvor og hvor mye disse kommer seg rundt, ser dere ikke før dere kommer.

Sommerleirskole
I sommerleirskolen har vi aktivitetene: Kano, orientering, SOFA og klatring. Disse aktivitetene foregår i leirskolens nærmiljø.

Kano
Det er 450 m ned til vannet. Veien ned er «traktorvei» (jord, steinete og gjørmete). Rullestolbrukere har kommet seg både ned og opp igjen (spesielt de med elektriske «terrengrullestol»).

Funksjonsnedsatte uten rullestol kan trenge mer tid å komme seg ned til vannet og opp igjen. Her er det mulig å kjøre med bil en annen vei ned.

Elever som ikke kan gå eller kjøre rullestol, har vi av og til kjørt ned og «lagt» i kanoen, godt polstret med underlag og tepper og med god støtte fra assistenten. Assistentene har så bestemt hvor lang og hvor lenge de skal være i kanoen.

SOFA
Er en samhandlingsløype. Elevene får oppgaver de skal løse i samarbeid med de andre de er satt i gruppe sammen med.

Elever i rullestol har, om i begrenset grad, mulighet for å delta på disse aktivitetene. Assistentene har da  sammen med lærerne gitt elevene mulighet å velge det de kan/vil være med på. De kan fint delta med å bidra til løsninger og organisering.

Orientering
Her kan elever i rullestol være med, da flere av postene ligger langs grusvei. Det er ikke et poeng i seg selv å finne så mange poster som mulig, men heller det å øve seg i bruken av kart/kompass. Elevene velger selv bruken av tid.

Klatring
Klatring er ikke egnet for bevegelseshemmede. De kommer seg ikke nærme nok feltet (er bl.a. en bratt bakke på 300 m før man kommer opp feltet) og de har heller ikke mulighet til å klatre.

Det er helt i orden for oss på leirskolen, at elever som trenger tilpassing eller har andre behov, får velge de aktivitetene de føler for og de kan gjerne gjøre de samme aktivitetene om igjen, hvis de finner noe de liker godt. F.eks. kan de gjerne padle flere ganger i løpet av dagene de er her.

Fjelltur
Vi blir busset opp og ned fra fjellet. Turen går fra Nordseter til Sjusjøen (fra A til B) og er ca 7 km lang. Selv om vi går på stier i lett familievennlig turterreng, er det ikke mulig å komme seg over med vanlig rullestol. Er det en lett elev (som to stk. kan løfte og dra opp bakker), går det an å bruke hjelpemiddel med store hjul som er tenkt til aktiviteten.

Mot slutten av turen (når det er ca 1 km igjen), kommer vi til en bålplass, hvor elevene fyrer opp flere bål og steker pinnebrød. Plassen ligger 200 m fra bilvei. Her er det mulig å komme seg inn til bålplassen med rullestol (traktorvei). Har ikke eleven tilgang på bil, kan leirskolen sørge for at vedkommende blir kjørt (men da med vanlig bil, som ikke er spesialtilpasset).

Vi ser at elever med funksjonsnedsettelse som oftest velger den siste løsningen. Da får de være sammen med gruppen sin rundt bålet (og vi passer på at gruppen får bålplass, som eleven kommer til med rullestol).

Av og til velger elever i rullestol å gå en tur langs Sjusjøvannet, som et alternativ til selve fjellturen. Her er det god grusvei rundt vannet. Etter turen møter de så de andre ved bålplassen.

Det er ca. 3 km mellom Sjusjøvannet og bålplassen. Har man bil, er ikke det noe problem.

Maihaugen
Dagen starter med at vi busses til Kanthaugen ovenfor Lillehammer og går ned langs hoppbakkene ned til Maihaugen.

Funksjonsnedsatte elever møter de andre nede på Maihaugen. Maihaugen er tilrettelagt for funksjonsnedsatte – bortsett fra selve museumsbyggene ute, som er gamle originale gårder m.m. Her må elever med rullestol evt. løftes inn (kort vei).

Etter Maihaugen pleier vi å gå ned til Lillehammer sentrum (1 km), hvor elevene for litt egentid i gågata. Her går det fint å bruke rullestol. Fra Lillehammer busses vi opp igjen til leirskolen.

Vinterleirskole
I vinterleirskolen er vi mye ute på ski. Det går fint å ha funksjonsnedsatte elever er med på turene. De sitter da i en voksenpulk. Har eleven ikke egen pulk, har leirskolen en vi har brukt med god erfaring.

Skoler som er her 5 dager, har også kjøring med hundespann på programmet. Det er en fin aktivitet og en god opplevelse for elever, som ellers ikke har slike muligheter. Funksjonsnedsatte sitter da på sleden, mens en annen styrer (lærer/assistent).

Måltider
I hovedbygget, Vangen, har vi samlinger og måltider. Matsalen ligger på bakkeplan og har breie dører inn til matsalen. Her er også do til rullestolbrukere.

Undervisning/samlinger
Det blir litt undervisning og felles samlinger for elevene inne. Dette foregår i andre etasje i hovedbygget, Vangen. Her er en ulempe med at det er trapp opp, men ingen heis. Trappene er brede og det har ikke vært noe problem å bære rullestoler opp (ikke elektriske!).

Fra etasjen er det også en nødutgang med trapp, men der er både dører og trapp brede nok til å komme gjennom og til å bære en rullestol og bruker ned.

Ekstra tilbud
Vi samarbeider med et lokalt ridesenter. Funksjonsnedsatte har av og til valgt det som en aktivitet

Våre gode naboer på Montebellosenteret, har et lite badebasseng til sine brukere. Vi har av og til fått bruke det, når det har passet for dem.

Bilder
Bilder av de sentrale byggene og uteområdet på leirskolen fra oven:

Uteområdet sett fra oven (klikk for å bla og se flere bilder):

Oversikt tunet Camp Sjusjøen

—-

Inne på bygget Lunkefjell (klikk for å bla og se flere bilder):

DSC_0672
DSC_0673
DSC_0675
DSC_0676

—-

Tunet (klikk og bla for å se flere bilder):

DSC_0677
DSC_0679
DSC_0670

—-

Vangen med matsal, peisestue og undervisningslokale (klikk og bla for å se flere bilder):

Møtesal med stoler
DSC_0686
DSC_0683

—-

PS: Denne infosiden ligger ikke på siden med info til elever/foreldre. Link gjerne til dem som bør vite om muligheter for tilrettelegging og dem som lurer på hvordan det ser ut for dem som har  funksjonsnedsettelse.