Leie av turski

27. januar 2022

Leie av turski
Ikke alle har egne turski. Leirskolen samarbeider med en utleier av turskiutstyr, som skoler så kan leie utstyret fra.

Ønsker dere å gjøre bruk av tilbudet, fyller dere ut listen for utleie av turski (se link under). Når leirskolen får listen fra dere, videresender vi den til vår samarbeidspartner, som så sørger for at utstyret står klart når dere kommer.

Utleier sendere leirskolen faktura for skiutstyret. Leirskolen setter denne på fakturaen til skolen, som leier utstyret.

Ønsker dere en annen betalingsform, ordner vi også det.

Leirskolen må ha liste med info om dem som skal leie turski senest 2 uker før oppholdet.

————–
NB! NB! NB!

  • Etter bruk skal skiene klipses sammen, skoene settes i bindingen og alt settes på plass slik de stod når de ble hentet.
  • Vi blir fakturert for alt som ikke blir levert inn igjen. For å hindre svinn av klips, anbefaler vi at klipsene til skia blir lagt i en bøtte, som er markert til det når skiene hentes i skibua første gang.
  • Skiene skal renses for festesmøring etter bruk og før de blir klipset sammen igjen for innlevering (leirskolen har skirens). Er skiene ikke renset eller ikke renset godt nok, blir vi fakturert for det.
  • Utstyr som blir skadet eller blir borte må erstattes og vi blir fakturert for mangler/skader.

TIPS

  • Mange kommuner har utlån av friluftsutstyr deriblant ski.
  • Vi ser at noen av og til bestiller for små skostørrelser. Det skal også være plass til tykke sokker, så det kan være lurt å gå en skostørrelse opp, hvis det er tvil.