fbpx
Corona-info-1-e1610455586404-1280x706.jpg

Smittevernsrutiner på leirskolen

Leirskolene har, på samme måte som skolene, fått pålagt og innført rutiner for å begrense smitte. Vi følger de samme retningslinjene som skolene. Alle skoler har innarbeidet gode smittevernsrutiner og leirskolen vil, så langt som mulig, videreføre det skolene allerede har, men med tilpasninger til leirskolen. I samarbeid med gjesteskolene, viderefører vi inndelingene elevene er i fra skolen sin.

De fleste aktivitetene våre går som tilnærmet normalt, men med tilpasningene som trengs p.g.a. smittefaren.  Myndighetene anbefaler at så mye som mulig av undervisning foregår ute, da det reduserer faren for smitte. På leirskole er vi mye ute, men vi har også litt undervisning inne og så har vi måltidene inne. Disse samlingene  tilpasses forskriftsmessig i gruppestørrelse, med at vi ikke er for mange i samme rom samtidig. Når vi er inne, er elevene i kohortene sine og vi vil passe på at de holder forskriftsmessig avstand. Når vi skal kjøre med buss, blir elevene satt på bussen med sine kohorter.

Leirskoleansatte vil bruke visir/munnbind der det er naturlig.

I matsalen vil elevene ha sine faste plasser i sine kohorter. Når de skal forsyne seg, blir det gjort gruppevis. Kjøkkenet har innarbeidet gode smittevernsrutiner vedrørende servering og rengjør spisesalen før en ny gruppe kommer inn og mellom måltidene, slik forskriftene er for serveringssteder. Kjøkkenansatte bruker også munnbind/visir.

Vi har sett igjennom alle dagene elevene er på leirskole og alle møtepunkter, arealer inne og ute, aktiviteter, undervisning, transport og fritidsaktiviteter, for å hindre evt. smitte og tilpasset undervisningsformene etter det. Vi har også innført noen praktiske løsninger av samme grunn.

I tillegg til å være i kohortene sine, vil alle elevene bli desinfisert før aktiviteter, måltider og samlinger.

På dagtid, mens eleverer er opptatt med aktiviteter, tar rengjøringspersonalet ekstra rengjøringsrunder. Særlig fokus er på «kontaktpunkter» som kan spre smitte: dører, vannkraner, toaletter, garderober og fellesområder.

Skulle det bli den minste mistanke om smitte, vil elev/lærer bli isolert på et egnet sted og eleven/e testes.

NB: Leirskolen har valgt å fortsette med de innarbeidede smittevernsrutinene vi har brukt mens pandemien har stått på, selv etter at myndigheten har kommet med mindre omfattende krav. Dette for at både skoler og foreldre skal være trygge på at vi gjør det vi kan for å hindre evt. smitte.

Rúni úr Árantsstovu