Lovfesting-20190604_1556370-e1560380097521-768x1024.jpg

Lovfestingen vedtatt

2. august 2019
Kommunene skal som en del av grunnskoleopplæringen tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng.
Elisabet Mellebye t.v. og Trond Settlo t.h., styremedlemmer i leirskoleforeningen, sammen med Stortingsmedlem Guri Melby, fra Venstre, som fremmet forslaget.
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur

Intensjonen er at den etablerte leirskoleordningen skal videreføres. Opphold ved bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn, en full skoleuke, med naturen som læringsarena og gratis for elevene.
Loven gjør slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet. Ingen kan lenger holdes hjemme.

Elevene, foreldrene og skolene kan glede seg over at det endelig blir ro rundt et unikt og verdifullt tilbud i grunnskoleopplæringen.

Les mer på leirskole.no