fbpx
norsk-leirskoleforening-mottar-pris-web.jpg

Norsk Leirskoleforening mottok Friluftslivets Hederspris

15. mars 2019
– For å få hedersprisen skal du ha gjort en ganske stor innsats over mange år. Norsk Leirskoleforening kan sammenliknes med en organisasjon som DNT, som alltid har vært i vinden, men har fått langt mindre oppmerksomhet, sa juryleder, Dag Kos bl.a.

Tekst og foto: Øyvind Aukrust, Norsk friluftsliv.

Mange gode kandidater
Juryleder Dag Kås forteller at de hadde mange gode kandidater, men at like vel var det lett å velge en vinner i år.

– For å få hedersprisen skal du ha gjort en ganske stor innsats over mange år. Norsk Leirskoleforening kan sammenliknes med en organisasjon som DNT, som alltid har vært i vinden, men har fått langt mindre oppmerksomhet, sier han.

Liten forening, store mål
Trond Setlo, leder for Norsk Leirskoleforening, mener leirskolene er svært viktige av mange grunner.

– På leirskole møter barn utfordringer som de er usikre på om de mestrer, og får oppleve at det gjør de. For mange er det et første møte med friluftslivet, og barna får bo og leve sammen på tvers av kulturer, sier han.

Setlo har mange ganger fått høre fra lærere hvor viktig et opphold på leirskole kan være for miljøet i en klasse.

– Vi har gjerne de samme skolene og samme lærerne på besøk mange ganger. Da forteller de om hva slags betydning det oppholdet de hadde i fjor har hatt for klassemiljøet, ser Setlo, og legger til:

– Etter å ha vært på leirskole sa sønnen min at «jeg har blitt bedre kjent med meg selv».

Setlo setter stor pris på at arbeidet belønnes med hedersprisen.

– Dette er en stor ære og en fantastisk anerkjennelse, sier han.

Jubelåret
Setlo mener 2018 har vært et helt usedvanlig godt år for norsk leirskoleforening. Utenom å feire 50 år og vinne friluftslivsprisen, ser det ut til at de er i ferd med å få gjennomslag for sitt viktigste politiske krav. Snart kommer regjeringen med en utredning om lovfesting av rett til leirskole.

– Vi har 51 tilknytta foreninger fra nord til sør, og står klare til å ta imot alle, sier han.

Friluftslivets Hederspris blir delt ut hvert år, av Norsk Friluftsliv og festivalen Frilutsliv for alle.

Les mer om juryens begrunnelse for prisen her.

Juryen har bestått av: Dag Kaas (leder), Berit Lein (Miljødirektoratet), Lars Sponheim (fylkesmann i Hordaland), Trond Berg (programskaper i NRK), Jan Bøhler (stortingsrepresentant AP), Ingjerd Schou (stortingsrepresentant H), Arne Nævra (naturfotograf), Kjell Haugen (festivalen Friluftsliv for alle).