fbpx

Derfor velger menigheter å ha konfirmantleir på Camp Sjusjøen

2. mai 2018

Mange menigheter har leir som del av konfirmantforberedelsene og flere av dem har leirene sine her på Mesnali.

En gruppe konfirmanter har pause fra undervisningen.

Tro vokser ikke på trær, men på leir
Mange har gode minner fra leiren i konfirmasjonstiden og forskning viser, at leir har hatt betydning for utviklingen av troen til mange.

Ledere for leirene forteller også, at de kommer nærmere ungdommene når de er på leir noen dager. Det gir en annen mulighet for å dele og undervise konfirmantene.

Gratis undervisning
Leirstedet samarbeider tett med NMSU (ungdomsorganisasjonen til Det Norske Misjonsselskap). Hvis menigheter som kommer her på konfirmasjonsleir har misjonsavtale med NMS, kan de bestille misjonstime for konfirmantene. Undervisningen blir da relatert til misjonsavtalen.

NMSU kan også bestilles for å undervise konfirmantene i hva misjon er for noe.

Aktiviteter
Leirstedet legger ikke bare til rette for kost og losji. Konfirmantgrupper kan også bestille aktiviteter, som leirstedet eller samarbeidspartnere kan tilby.

Mange av menighetene som regelmessig kommer til Camp Sjusjøen Mesnali, har samhandlingsløypen, SOFA, som en integrert del av leiren og undervisningen. Samhandlingsløypen er ikke bare en samhandlingsløype. Instruktørene fra leirstedet legger også inn små andakter underveis i løypa, så konfirmantene både kommer hverandre nærmere og får åndelig påfyll.

Om vinteren kan vi gjennom våre gode samarbeidspartnere på Sjusjøen Skisenter, tilby en dag i alpinbakken til en gunstig pris og ønsker dere å prøve hundespann, så samarbeider vi også med Sjusjøen Husky Tours.

Det er viktig å være ute i god tid hvis man ønsker å bestille ekstra aktiviteter eller misjonstime. Leirstedet må ha slike bestillinger et par måneder før leiren begynner.

Full musikk på nytt anlegg.

Musikk
Leirstedet har nettopp gjort en stor invistering i et moderne musikkanlegg. Nå ljomer musikken og lovsang på «alle» konfirmasjonsleirene og vi får gode tilbakemeldinger fra menigheter.

Sammen med anlegget ble det også invistert i nytt AV-utstyr. Det gir grupper mulighet til å dele seg i grupper med samme utstyr til alle eller til felles undervisning og opplevelse.

Velkommen til Mesnali. Her legger vi til rette for et dere får en leir og en
«Opplevelse med mening».


Ta kontakt på tlf. 62 35 93 30 eller fyll ut kontaktskjema og vi tar kontakt med deg.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.