fbpx

Leirskole bidrar til sosial læring og kulturell kompetanse

5. april 2017

VÅR-/HØSTLEIRSKOLE: Aktiviteter og undervisning på CAMP SJUSJØEN/Mesnali Leirskole er bl.a. valgt for å bidra til elevenes sosiale utvikling og kulturelle forståelse. Kunnskapsløftets generelle del legger vekt på «det samarbeidende menneske». Vårt bidrag er samhandlingsløypen, SOFA!

En av utfordringene i samhandlingsløypen er å komme seg samlet fra den ene enden på en vaier til den andre.

SOFA (Samarbeid Opplevelse Fellesskap og Action!)

Sammen med en instruktør fra leirskolen drar elevene gruppevis ut i skogen, hvor de får tilrettelagte utfordringer.

Før vi begynner på en utfordring, samles vi til informasjon om oppgaven og sikkerhetsrutiner blir gjennomgått.

Oppgave

Instruktøren forklarer først hva oppgaven går ut på og hva som skal til for at den beregnes som ferdig gjennomført.

En av oppgaven er f.eks. å gå på en vaier, som er festet mellom trestammer 0,5 m over bakken (bildet over). Samlet skal gruppen komme seg fra den ene enden av vaieren til den andre og det lar seg ikke gjøre uten å samarbeide.

Samarbeid

Før de begynner og underveis, må elevene diskutere oppgaven og komme med forslag til hvordan den kan løses. Alle må bidra og hjelpe til underveis og den siste løsningen er ikke funnet før den siste er i mål.

Refleksjon

Etter hver oppgave samles vi igjen til refleksjon. Hvordan gikk samarbeidet? Hvordan kom dere frem til løsningen? Hvem bidro? Hva gjorde du for gruppen?

Som avslutning på aktiviteten reflekterer vi om samarbeidet i gruppa og betydningen av samarbeid.

Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
– Sidney Sugarman

[slideshow_deploy id=’888′]