Under har vi skissert vårt hovedmål, samt hvilke delmål Camp Sjusjøen/Mesnali Leirskole kan bidra med jfr. Kunnskapsløftet.

Hovedmål
Vi ønsker å gi elevene gode naturopplevelser og økt forståelse for naturen gjennom et enkelt friluftsliv og tverrfaglige arbeidsmetoder. Leirskolen ønsker å gi elevene gode rammer for å utvikle sosial kompetanse og evne til samarbeid.

Kunnskapsløftet – generell del
Den generelle delen av læreplanen ligger i bunn for all undervisning. Hos oss legger vi vekt på følgende:

  • Leirskolen ønsker å fremme naturglede og bidra til å fremme «det miljøbevisste menneske»
  • Leirskolen ønsker å gi gode rammer for utvikling av sosiale ferdigheter og dermed være med å styrke målet om «det samarbeidende menneske».

Kunnskapsløftet – fagplaner
Under leirskoleoppholdet på Mesnali vil elevene få mulighet til å oppnå flere av kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Her har vi laget en liste over hvilke kompetansemål vi jobber med i leirskolen og hvilke aktivieteter som dekker de ulike målene. Noe vil variere mellom årstidene.

Fag Kompetansemål Aktivitet på leirskolen Forklaring
Kroppsøving

 

 

 

(7.klasse)

Være med i ulike
friluftsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold
Kanopadling
Klatring
Skitur
Alpint
Bålfyring
Teambuildingsløype
Ute og friluftsaktiviteter er hovedfokus på Mesnali.

Frilluftsaktivitetene er tilpasset årstid og vær.

Planlegge og gjennomføre overnattingstur Overnatting på leirskolen

Tilbud om å bo i snøhule

Et leirskoleopphold er i seg selv en overnattingstur der elevene lærer selvstendighet
Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng Aktivitetsøkt med kart og kompass og GPS

Elevene får utfordringen med  orientering på fjelturen.

Utføre varierte aktiviteter og delta i lek som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling Alle aktiviteter Våre aktiviteter fremmer mestringsfølelse og gir fysiske utfordringer
Praktisere ski og skøyteteknikker der det  ligger til rette for det Skileik, skiturer, alpint Teknikk og skileik, skiturer i løypenettet på Sjusjøen. Muligheter for alpint i Sjusjøen skisenter
Fortelle om lokale friluftstradisjoner Fortellinger fra nærområdet Birkebeinerhistorien og andre lokale historier
(10. klasse) Praktisere frifuftsliv i ulike naturmiljø og gjøre rede for allemannsretten Kanopadling
Klatring
Skitur
Alpint
Bålfyring
Teambuildingsløype
Orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre rede for andre måter å orientere seg på. Kart og kompass, orientering i fjellet, GPS – orientering
Bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse Alle aktiviteter
Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter individuelle idretter og altrenative bevegelsesaktiviteter Elevene får prøve alternative aktiviteter som ikke er vanlig i vanlig grunnskole Langrenn, alpint, fjellklatring,kanopadling, balanseline,
Zip – line
Naturfag

 

 

(4. klasse)

Registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og fremstille resultatene grafisk Elevene deltar på «værmelding» på morgenen. Lærer om lufttrykk, barometer, måler vind, nedbør og temperatur. Hvorfor har vi det været vi har i dag?

 

(7. klasse) Undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter Undervisning på fjelltur Vi forteller om planter og trær i Sjusjøfjellet.
Beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp-, og dyrearter Undervisning på fjelltur
Fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner Undervisning på fjelltur.
Kulturkveld.
Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» på Maihaugen
Vi forteller om planter og trær i Sjusjøfjellet.
Vi forteller om lokale fangsttradisjoner fra gamle dager
(10. klasse) Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde Fjelltur på Sjusjøen, der vi prater om Sjusjøen som hytteområdet.
Fangstgroper
Et fjellområde som er tilrettelagt for hyttefolket.

Vi oberverer fangstgroper for elg laget for flere tusen år siden

Samfunnsfag

 

 

(4. klasse)

Skape fortellinger om mennesker i fortida og snakke om likheter og ulikheter før og nå Maihaugen Elevene går rundt på gamle gårder og hus og får oppleve hvordan folk levde i gamle dager. F. eks. Den gamle skolestua.
Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget»
Gjengi myter, sagn og eventyr med historisk innhold Birkebeinerfortellingen
«Ludden»
Vi forteller ulike historier fra nærområdet
Beskrive hvordan steinalderfolk levde som jegare og samlere, ved å fantasere rundt de første menneskene som kom til landet etter istida Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» Gir en kort, men unik opplevelse av de ulike tidsepokene i Norsk historie og frem til i dag.
Fortelle om hvordan jordbruket forandret levesettet i Norge og Norden og beskrive hovedtrekk ved bronsealderen og jernalderen. Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget»
(7. klasse) Fortelle om hovedtrekk ved sammfunnsutviklingen i Norge fra vikingetiden til slutten av dansketiden, og gjøre rede for et sentralt tema i denne perioden Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» For eksempel får de oppleve å gå gjennom et rom der folk er rammet av Svartedauen.
Registrere og ordne spor etter istida på hjemstedet og forklare hva istiden hadde å si for dannelsen av landskapet og hele landet Utstillingen «Langsomt ble landet vårt eget» Film
Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetninger og levemåter Kulturkveld og fjelltur Vi prater om hvordan folk levde i Mesnali og på Sjusjøen før i tida og i dag.
10. klasse Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn Elevene får grunninnføring i kart og kompass og bruk av GPS. Elevene går stjerneorientering og får ansvar for å finne veien på fjelltur.
Musikk

 

(7. klasse)

Delta i fremføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår Klassene har underholdningskveld for hverandre Hver klasse skal forberede en liten forestilling som framføres fra scenen